Technologie voor precisielandbouw

Landbouw is nu ingewikkelder dan ooit tevoren. De onvoorspelbaarheid van het weer, het beheersen van plagen en onkruid, ontwikkeling van de marktprijs, schaarste van natuurlijke hulpbronnen, en dit alles in een wereld met binnenkort 9 miljard mensen. Deze uitdagingen vereisen de voortdurende inzet van BASF om innovatieve oplossingen te creëren voor landbouwers, waarmee ze een hongerige wereld kunnen blijven voeden.

Als marktleider met een veelomvattend portfolio op het gebied van schimmelbestrijding, insecticiden, onkruidverdelging en zaaibehandelingen, helpt BASF landbouwers op een duurzame manier oogsten te vergroten en de kwaliteit van gewassen te verbeteren. Bij BASF gaan de behoeften van de klant en een innovatieve cultuur hand in hand. Daarom richten we ons op technologieën die ervoor zorgen dat gewassen gezonder, sterker en beter bestand tegen stressfactoren als hitte of droogte worden.

BASF biedt daarnaast ook een assortiment aan slimme bestrijdingsmiddelen tegen ongedierte in stedelijk en landelijk gebied. Van middelen die gebouwen beschermen tegen termieten tot mosquitonetten die de verspreiding van ziekten door insecten op effectieve wijze afremmen; met onze producten kunnen klanten hun huis, eetgelegenheid en bedrijf schoon en vrij van ongedierte houden.

Plant biotechnology research in the greenhouse, Research Triangle Park, North America / Pflanzenbiotechnologische Forschung im Gewächshaus, Research Triangle Park, Nordamerika

Biotechnologie voor duurzame groei van landbouw

Plantenbiotechnologie is een moderne techniek voor het kweken van zaden. De activiteiten van BASF op dit gebied zijn gebundeld in BASF Plant Science, met de missie landbouwers in staat te stellen gelijke tred te houden met de groeiende behoefte aan hogere productiviteit en betere voeding. Zo'n 800 medewerkers zijn werkzaam in de beste biotech hotspots, en maken deel uit van een mondiaal wetenschappelijk netwerk met vele academische partners. R&D bij BASF Plant Science is met name gericht op de ontwikkeling van planteigenschappen die oogsten kunnen vergroten en beschermen. Deze paraplu is gebaseerd op drie solide pijlers. In de eerste plaats zijn dat eigenschappen die de oogst direct vergroten en de weerstand van gewassen tegen stressfactoren versterken; ten tweede, eigenschappen die gewassen beter beschermen tegen onkruidbestrijders, en ten derde het vermogen van gewassen om zich te wapenen tegen schimmelziekten.

Functionele crop care

Met de nieuwe divisie Functional Crop Care verbreedt BASF de betekenis van het begrip gewasbescherming. We zetten chemische en biologische innovaties in op drie focusgebieden, om telers te helpen in de toekomst succesvoller te zijn:
bodembeheer, zaadtechnologie en gewasbescherming.

We richten ons op oplossingen die efficiënt omgaan met schaarse hulpbronnen als water, voedingsstoffen en droog land. Zo maken we het voor boeren mogelijk om op duurzame wijze de opbrengst van hun oogst te vergroten. Met zaadtechnologie brengen we geavanceerde biologische zaadbehandelingen samen met inoculaties, polymeren en kleurstoffen om zaden gezonder en gewassen vanaf het kiemen sterker te maken.

Sport- en recreatievelden en Sierteelt

De expertise van BASF inzake plantgezondheid en plantbescherming gaat veel verder dan alleen landbouw. We voorzien in de behoeften van greenkeepers en beheerders van golfbanen, maar ook professionele beheerders van sport- en recreatievelden die intensief gebruikte grasvelden stevig en gezond moeten zien te houden. We helpen commerciële kwekerijen en kassen in hun strijd tegen insecten, ongedierte en ziekten zodat planten gezond blijven. En samen met bos- en landbouwdeskundigen maken we ons sterk voor bossen en boomrijke gebieden en andere groene omgevingen.  

Bestrijding van ongedierte

De groeiende wereldbevolking, toenemende verstedelijking, hogere gemiddelde inkomens en geïntensiveerde voedselproductie: deze mondiale ontwikkelingen zijn een aantrekkelijke voedingsbodem voor ongedierte overal ter wereld, met groeiende problemen op hygiënisch vlak, verliezen voor en na de oogst, en overdracht van ziekten.

BASF biedt oplossingen om deze problemen aan te pakken; van het bestrijden van door knaagdieren veroorzaakte schade aan gewassen tot het schoon en vrij van ongedierte houden van huizen, eetgelegenheden en bedrijven. Dankzij onze innovatieve, duurzame en uiterst effectieve oplossingen kunnen professionele ongediertebestrijders, landbouwers en magazijnbeheerders ongedierte bestrijden in stedelijk en landelijk gebied.

Volksgezondheid

Miljoenen mensen worden dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van ziekten die door insecten worden overgedragen. Behalve alle persoonlijk tragedies die deze ziekten veroorzaken, gaan ze ook gepaard met enorme maatschappelijke en economische kosten in de betreffende gebieden, en stilstand in groei en ontwikkeling. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft verklaard dat bestrijding van vectoren (insecten die de ziekten overdragen) algemeen gesproken nog altijd de meest effectieve maatregel is ter preventie van ziekteoverdracht via insecten. De activiteiten van BASF op het gebied van volksgezondheid vallen onder de divisie Agricultural Solutions. Zo kan optimaal gebruik worden gemaakt van de innovatieve kracht van een goedgevulde R&D pijplijn. In samenwerking met nationale en internationale partners proberen we deze dodelijke ziekten terug te dringen en geven we gemeenschappen de kans hun kwaliteit van leven te verbeteren.

Diervoeding

BASF is een leidende, innovatieve leverancier van additieven voor vee- en huisdiervoeding. Dankzij onze producten kunnen boeren vitale dieren grootbrengen, voer efficiënter benutten en op hoog niveau presteren.

Algemene Verkoopvoorwaarden