Global Home
Προϊόντα

Δήλωση περί απορρήτου

A. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων και ποιος είναι ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μας;

Μπορείτε να βρείτε τον υπεύθυνο για την επεξεργασία δεδομένων εδώ

Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων μας είναι η:

Alexandra Haug
EU Data Protection Officer
67056 Ludwigshafen
+49 (0) 621 60-0

Email: data-protection.eu@BASF.com

B. Ποια δεδομένα επεξεργαζόμαστε, για ποιους σκοπούς, για πόσο καιρό και σε ποια νομική βάση;

Στη συνέχεια, θα σας ενημερώσουμε (α) για την επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιείται στον ιστότοπό μας, (β) τους σκοπούς και τη νομική βάση της επεξεργασίας, καθώς και (γ) για την αντίστοιχη περίοδο αποθήκευσης και, κατά περίπτωση, για συγκεκριμένες δυνατότητες ένστασης και διαγραφής.

1. Αρχεία καταγραφής

a. Επεξεργασία δεδομένων

Εάν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, δηλαδή δεν πραγματοποιείτε εγγραφή ή δεν διαβιβάζετε δεδομένα με άλλον τρόπο (π.χ. μέσω φόρμας επικοινωνίας), οι ακόλουθες πληροφορίες διαβιβάζονται αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησής σας στον διακομιστή μας:

 • Διεύθυνση IP της τερματικής συσκευής σας 
 • Πληροφορίες για το πρόγραμμα περιήγησής σας
 • Όνομα του ιστότοπου από τον οποίο μας επισκέπτεστε
 • Όνομα της σελίδας προσφοράς που προβλήθηκε (διεύθυνση URL) ή του αρχείου που προβλήθηκε
 • Ημερομηνία και ώρα της επίσκεψής σας
 • Πληροφορίες κατάστασης, όπως π.χ. μηνύματα σφάλματος
 • Όγκος των μεταδιδόμενων δεδομένων και κατάσταση πρόσβασης (το αρχείο μεταδόθηκε, το αρχείο δεν βρέθηκε, κ.λπ.)
 • Λειτουργικό σύστημα και έκδοση του λειτουργικού συστήματος του υπολογιστή σας, καθώς και το όνομα του παρόχου πρόσβασης

 

b. Σκοποί και νομικές βάσεις

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπο της BASF, χρησιμοποιούμε τη διεύθυνση IP και τα άλλα δεδομένα που μεταδίδονται αυτόματα από το πρόγραμμα περιήγησής σας στον διακομιστή μας, όπως αναφέρεται στην ενότητα Β. 1 α., για:

(i) Να μπορέσουμε να σας παρέχουμε το περιεχόμενο που ζητήθηκε.

(ii) Να εγγυηθούμε την ασφάλεια και τη σταθερότητα του ιστότοπού μας και να κατανοήσουμε τις μη εξουσιοδοτημένες χρήσεις.

(iii) Να καταστήσουμε δυνατή την άνετη χρήση του ιστότοπού μας.

Η νομική βάση για την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας απορρέει από τους σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων που αναφέρονται παραπάνω. Σε καμία περίπτωση, δεν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα που συλλέχθηκαν με σκοπό την εξαγωγή συμπερασμάτων για εσάς προσωπικά.

 

c. Περίοδος αποθήκευσης

Τα δεδομένα διαγράφονται, εφόσον δεν απαιτούνται πλέον για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν. Στην περίπτωση της συλλογής δεδομένων για την παροχή του ιστότοπου, αυτό συμβαίνει όταν λήξει η αντίστοιχη συνεδρία. Στην περίπτωση της αποθήκευσης των δεδομένων σε αρχεία καταγραφής, αυτό συμβαίνει μετά από επτά ημέρες το αργότερο. Είναι δυνατή η αποθήκευση μετά από αυτό το διάστημα. Σε αυτήν την περίπτωση, οι διευθύνσεις IP ανωνυμοποιούνται με τη διαγραφή των τελευταίων οκτώ bit, έτσι ώστε να μην είναι πλέον δυνατή η συσχέτιση του προγράμματος-πελάτη. 

2. Cookies

a. Επεξεργασία δεδομένων και αντίστοιχη νομική βάση

Χρησιμοποιούμε cookie στον ιστότοπό μας. Πρόκειται για πληροφορίες κειμένου, που μπορούν να αποθηκευτούν στο πρόγραμμα περιήγησης της τερματικής συσκευής του παρατηρητή για έναν ιστότοπο που επισκέπτεστε (διακομιστής web, διακομιστής). Το cookie είτε αποστέλλεται από τον διακομιστή web στο πρόγραμμα περιήγησης είτε δημιουργείται στο πρόγραμμα περιήγησης μέσω μιας δέσμης ενεργειών (JavaScript). Όταν επισκεφθείτε ξανά αυτήν τη σελίδα αργότερα, ο διακομιστής web μπορεί να διαβάσει αυτές τις πληροφορίες cookie απευθείας από τον διακομιστή ή να μεταδώσει τις πληροφορίες cookie στον διακομιστή μέσω μιας δέσμης ενεργειών στον ιστότοπο. Τα cookie δεν προκαλούν ζημιά στην τερματική συσκευή σας και δεν περιέχουν ιούς, δούρειους ίππους ή άλλο κακόβουλο λογισμικό.

Στο cookie αποθηκεύονται πληροφορίες, οι οποίες προκύπτουν κάθε φορά σε σχέση με τη συγκεκριμένη τερματική συσκευή που χρησιμοποιείται. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι μαθαίνουμε αμέσως την ταυτότητά σας.

Χρησιμοποιούμε γενικά τα παρακάτω cookie: 

Απολύτως απαραίτητα cookie

Αυτά τα cookie είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπου. Κατά κανόνα, αυτά τα cookie ορίζονται μόνο ως απόκριση σε ενέργειες που πραγματοποιείτε, οι οποίες αντιστοιχούν σε ένα αίτημα υπηρεσίας, όπως ο ορισμός των ρυθμίσεων απορρήτου, η σύνδεση ή η συμπλήρωση φορμών. Μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να αποκλείει αυτά τα cookie ή να σας ειδοποιεί για αυτά. Ωστόσο, ορισμένοι τομείς του ιστότοπου δεν θα λειτουργούν.

Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των cookie είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας απορρέει από τους σκοπούς επεξεργασίας δεδομένων που αναφέρονται στην ενότητα B.1.β.

Cookie απόδοσης

Αυτά τα cookie μάς επιτρέπουν να μετράμε τις επισκέψεις και τις πηγές επισκεψιμότητας, ώστε να μπορούμε να υπολογίζουμε και να βελτιώνουμε την απόδοση του ιστότοπού μας. Μας βοηθούν να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σχετικά με το ποιες σελίδες είναι οι πιο δημοφιλείς, ποιες χρησιμοποιούνται λιγότερο και πώς κινούνται οι επισκέπτες στον ιστότοπο. Όλες οι πληροφορίες που συλλέγονται από αυτά τα cookie είναι συγκεντρωτικές και, επομένως, ανώνυμες. Εάν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookie, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πότε επισκεφτήκατε τον ιστότοπό μας.

Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των cookie είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο α του ΓΚΠΔ, την οποία έχετε παράσχει σε εμάς με την επιλογή σας στο cookie banner ή στο κέντρο προτιμήσεων απορρήτου.

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει της συγκατάθεσης έως την ανάκληση. Για να το κάνετε αυτό, αλλάξτε τις ρυθμίσεις στο κέντρο προτιμήσεων απορρήτου.

Cookie λειτουργικότητας

Τα cookie λειτουργικότητας επιτρέπουν στον ιστότoπο να παρέχει βελτιωμένη λειτουργικότητα και εξατομίκευση. Μπορούν να οριστούν από εμάς ή από τρίτους παρόχους, οι υπηρεσίες των οποίων έχουν προστεθεί στις σελίδες μας. Εάν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookie, τότε ορισμένες ή όλες αυτές οι υπηρεσίες ενδέχεται να μην λειτουργήσουν σωστά.

Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των cookie είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο α του ΓΚΠΔ, την οποία έχετε παράσχει σε εμάς με την επιλογή σας στο cookie banner ή στο κέντρο προτιμήσεων απορρήτου.

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει της συγκατάθεσης έως την ανάκληση. Για να το κάνετε αυτό, αλλάξτε τις ρυθμίσεις στο κέντρο προτιμήσεων απορρήτου.

Διαφημιστικά cookie

Αυτά τα cookie μπορούν να τοποθετηθούν μέσω του ιστότοπού μας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους διαφημιζόμενους εταίρους μας, για να δημιουργήσουν ένα προφίλ των ενδιαφερόντων σας και να εμφανίζουν σχετικές διαφημίσεις σε άλλους ιστότοπους. Εάν δεν επιτρέψετε αυτά τα cookie, οι διαφημίσεις που θα βλέπετε θα είναι λιγότερο στοχευμένες. 

Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των cookie είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο α του ΓΚΠΔ, την οποία έχετε παράσχει σε εμάς με την επιλογή σας στο cookie banner ή στο κέντρο προτιμήσεων απορρήτου.

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει της συγκατάθεσης έως την ανάκληση. Για να το κάνετε αυτό, αλλάξτε τις ρυθμίσεις στο κέντρο προτιμήσεων απορρήτου.

 

b. Χρήση συγκεκριμένων cookie, σκοποί και περίοδος αποθήκευσης

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούμε τα παρακάτω cookie, ανάλογα με τα προεπιλεγμένα cookie που έχετε ορίσει στο κέντρο προτιμήσεων απορρήτου. Μόνο τα απολύτως απαραίτητα cookie είναι ενεργοποιημένα από προεπιλογή. Εάν δεν θέλετε ούτε αυτά, έχετε την επιλογή να απορρίψετε γενικά τα cookie στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Σε αυτήν την περίπτωση, η λειτουργικότητα του ιστότοπου που επισκέπτεστε μπορεί να υποβαθμιστεί.

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τους αντίστοιχους παρόχους cookie μπορείτε να βρείτε στο κέντρο προτιμήσεων απορρήτου, κάτω από τις αντίστοιχες κατηγορίες cookie.

3. Φόρμα επικοινωνίας και email

a. Επεξεργασία δεδομένων

Οι ιστότοποί μας περιέχουν φόρμες επικοινωνίας και συνδέσμους για άμεση αποστολή email σε εμάς. Εάν χρησιμοποιείτε μία από αυτές τις φόρμες επικοινωνίας, τα δεδομένα που καθορίζονται στη μάσκα εισαγωγής θα διαβιβαστούν σε εμάς και θα υποβληθούν σε επεξεργασία. Τα υποχρεωτικά στοιχεία που πρέπει να συμπληρωθούν για να επικοινωνήσουμε μαζί μας ηλεκτρονικά μέσω της αντίστοιχης φόρμας επικοινωνίας επισημαίνονται εκεί με (*). Εάν παρέχετε σε εμάς επιπλέον δεδομένα, αυτό πραγματοποιείται εθελοντικά.

Εάν χρησιμοποιείτε την άμεση αποστολή email σε εμάς, επεξεργαζόμαστε τα σχετικά μεταδεδομένα email και το περιεχόμενο του μηνύματος.

 

b. Σκοποί και νομικές βάσεις

Τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία για να καταστεί δυνατή η επικοινωνία και η επεξεργασία του αιτήματός σας, η παροχή της αντίστοιχης υπηρεσίας μας, καθώς και για την αποφυγή κακής χρήσης της φόρμας επικοινωνίας και την εξασφάλιση της ασφάλειας των συστημάτων τεχνολογίας πληροφοριών μας. 

Η νομική βάση για την επεξεργασία των υποχρεωτικών στοιχείων είναι το άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ του ΓΚΠΔ. Το έννομο συμφέρον μας για την επεξεργασία των δεδομένων απορρέει επίσης από τους προαναφερθέντες σκοπούς. Εάν η επικοινωνία στοχεύει στη σύναψη σύμβασης, τότε υφίσταται μια πρόσθετη νομική βάση για την επεξεργασία στο άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο β του ΓΚΠΔ. Η νομική βάση για την επεξεργασία των δεδομένων που έχετε παράσχει σε εμάς εθελοντικά είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο α του ΓΚΠΔ. 

 

c. Περίοδος αποθήκευσης

Τα προσωπικά δεδομένα του υποκειμένου των δεδομένων διαγράφονται ή αποκλείονται, μόλις παύσει να ισχύει ο σκοπός της αποθήκευσης. Η αποθήκευση μπορεί επίσης να πραγματοποιηθεί εάν αυτό προβλέπεται από τον Ευρωπαίο ή τον εθνικό νομοθέτη σε κανονισμούς, νόμους ή άλλες διατάξεις της ΕΕ, στους οποίους υπόκειται ο υπεύθυνος. Τα δεδομένα επίσης αποκλείονται ή διαγράφονται, εάν παρέλθει η διάρκεια ισχύος αποθήκευσης που προδιαγράφεται από τα αναφερόμενα πρότυπα, εκτός εάν απαιτείται περαιτέρω αποθήκευση των δεδομένων για τη σύναψη ή την εκτέλεση μιας σύμβασης.

Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει της συγκατάθεσης έως την ανάκληση. Ενημερώστε μας για τον αντίστοιχο συνεργάτη επικοινωνίας.

4. Ενσωματωμένα βίντεο YouTube

a. Επεξεργασία δεδομένων

Έχουμε ενσωματώσει YouTube βίντεο στο διαδίκτυο, τα οποία αποθηκεύονται στην πλατφόρμα του YouTube και μπορούν να αναπαραχθούν απευθείας από τον ιστότοπό μας. Το YouTube είναι μια υπηρεσία της Google LLC, D / B / A YouTube. 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (εφεξής «Google»). Όλα τα βίντεο είναι ενσωματωμένα στη λεγόμενη «λειτουργία 2-κλικ» (2-click-mode) γεγονός που σημαίνει ότι, εάν δεν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία βίντεο, δεν μεταφέρονται τα προσωπικά σας δεδομένα ως χρήστης στη Google. Πριν από την ενεργοποίηση της λειτουργίας βίντεο, εμφανίζεται μόνο μια εικόνα προεπισκόπησης που έχει φορτωθεί από τον δικό μας διακομιστή.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα μεταφερθούν στη Google μόνο εάν ενεργοποιήσετε τη σχετική λειτουργία βίντεο. Μόλις ενεργοποιηθεί, δεν επηρεάζουμε αυτήν τη μεταφορά δεδομένων. Η μεταφορά δεδομένων πραγματοποιείται ανεξάρτητα από το εάν η Google ενεργοποιεί λογαριασμό χρήστη μέσω του οποίου είστε συνδεδεμένοι ή εάν δεν υπάρχει λογαριασμός χρήστη. Εάν έχετε κάνει sign-in στη Google ως χρήστης, τα δεδομένα σας θα εκχωρηθούν απευθείας στο λογαριασμό σας.

 

b. Σκοπός και νομική βάση

Χρησιμοποιούμε YouTube βίντεο στον ιστότοπό μας με σκοπό να σας παρουσιάσουμε πληροφορίες με έναν πιο εύκολο τρόπο.

Η νομική βάση για τη διαδικασία, είναι η συγκατάθεσή σας (Άρθρο 6, παρ. 1, it a) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΓΚΠΔ). Παραχωρείτε αυτήν τη συγκατάθεση με την ενεργοποίηση της λειτουργία βίντεο. Εφόσον ενεργοποιηθεί, τα προσωπικά σας δεδομένα θα μεταφερθούν στη Google όπως περιγράφεται παραπάνω.

Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς δεδομένων στη Google, τα προσωπικά σας δεδομένα θα μεταφερθούν σε διακομιστές της Google, οι οποίοι ενδέχεται να βρίσκονται στις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ είναι μια χώρα που δεν διαθέτει επαρκές επίπεδο προστασίας προσωπικών δεδομένων κατάλληλο για την ΕΕ. Ειδικότερα, αυτό σημαίνει ότι οι αρχές των ΗΠΑ  έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα με έναν πιο απλοποιημένο τρόπο και ότι υπάρχουν μόνο περιορισμένα δικαιώματα σε αυτά τα μέτρα. Εάν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία YouTube βίντεο, συναινείτε ρητά στη μεταφορά δεδομένων στη Google και στη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε διακομιστές που βρίσκονται στις ΗΠΑ.

Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να την ανακαλέσετε ανά πάσα στιγμή χωρίς να επηρεαστεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιείται βάσει της συγκατάθεσης έως την ανάκληση.

Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή στο μέλλον, απενεργοποιώντας την κατηγορία "YouTube" στο .

 

c. Περαιτέρω πληροφορίες

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων και ιδιαίτερα σχετικά με τη νομική βάση για την επεξεργασία και την περίοδο αποθήκευσης από τη Google, μπορείτε να βρείτε στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων του παρόχου (https://policies.google.com/privacy) και στο banner απορρήτου στο YouTube. Εκεί θα βρείτε επίσης περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματά σας και τις επιλογές ρύθμισης για την προστασία του απορρήτου σας.

Η Google μπορεί επίσης να επεξεργαστεί τα προσωπικά σας στοιχεία στις Ηνωμένες Πολιτείες, μια τρίτη χώρα χωρίς επαρκές επίπεδο επεξεργασίας και προστασίας προσωπικών δεδομένων.

5. Υπερσύνδεση μέσων κοινωνικής δικτύωσης

Έχουμε ενσωματώσει υπερσυνδέσεις στα παρακάτω μέσα κοινωνικής δικτύωσης στον ιστότοπό μας: LinkedIn, Facebook, Twitter, Vimeo, YouTube, Slideshare, flickr και Instagram.

Αυτά είναι διαμορφωμένα με τη μορφή των αντίστοιχων λογότυπων και είναι αποθηκευμένα στον δικό μας διακομιστή. Με αυτόν τον τρόπο, όταν φορτώνετε τον ιστότοπό μας για πρώτη φορά, δεν μεταφέρονται δεδομένα σχετικά με εσάς ως χρήστη στις αντίστοιχες υπηρεσίες παρόχων. Θα οδηγηθείτε στον αντίστοιχο ιστότοπο, μόνο όταν κάνετε κλικ στα λογότυπα. Σε αυτόν τον ιστότοπο, ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία περαιτέρω δεδομένα σας.

Δεν έχουμε καμία επιρροή σε αυτήν την επεξεργασία δεδομένων στους αντίστοιχους συνδεδεμένους ιστότοπους. 

7. Podigee Podcast

We provide a podcast via the Podigee Podcast Player. If you listen to the Podcast, your IP-address will be transferred to Podigee GmbH, Schlesische Straße 20, 10997 Berlin, Germany (hereinafter referred to as “Podigee”). Podigee does not set cookies while using the podcast player. The legal basis for this processing is Art. 6 Sec. 1 lit. f) GDPR.

You can find Podigees privacy policy under https://www.podigee.com/de/about/privacy.

8. Εξατομικευμένο ενημερωτικό δελτίο

Αν μας έχετε δώσει τη σχετική συγκατάθεσή σας, εμείς και, αν και στο βαθμό που αυτό ισχύει, οι εταιρείες που αναφέρονται στο κείμενο της εφαρμογής ενημερωτικού δελτίου αναφορικά με το σχετικό ενημερωτικό δελτίο για το οποίο υποβάλατε αίτηση (εφεξής αναφερόμενο ως “Γλώσσα Συγκατάθεσης”) (μαζί "Εμείς"), θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα όπως προβλέπεται στο αντίστοιχο έντυπο αίτησης (π.χ. διεύθυνση e-mail, όνομα, εταιρεία, χώρα, χρονοσήμανση της συνδρομής σας) προκειμένου να σας αποστέλλουμε το ενημερωτικό δελτίο που αιτηθήκατε σε τακτικά διαστήματα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που μας παρείχατε. Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα εκτός από την ηλεκτρονική σας διεύθυνση (e-mail) για την εξατομίκευση του ενημερωτικού σας δελτίου και για την αποστολή πληροφοριών σχετικά με τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρησή σας. Επίσης, τα προσωπικά σας δεδομένα μάς επιτρέπουν να σας εντάξουμε σε προσδιοριζόμενες ομάδες-στόχους προκειμένου να βελτιώσουμε τη σχετικότητα του περιεχομένου της επικοινωνίας που θα λαμβάνετε (π.χ. πληροφορίες που αφορούν τη χώρα θα περιλαμβάνουν περιεχόμενο σχετικό με τη δική σας χώρα).

Αν αναφέρεται στη Γλώσσα Συγκατάθεσης, εντοπίζουμε την δυνατότητα πρόσβασης της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης, καθώς επίσης και συγκεκριμένες συναλλαγές σας εντός του ενημερωτικού δελτίου. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις περιλαμβάνουν το άνοιγμα του ενημερωτικού δελτίου, το άνοιγμα συνδέσμων στο ενημερωτικό δελτίο και την αφαίρεση της συγκατάθεσης. Επεξεργαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες προκειμένου να βελτιώσουμε τη σχετικότητα του περιεχομένου της επικοινωνίας. Σε αυτές περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, έλεγχοι του συνολικού ρυθμού ανοίγματος και τους συνδέσμους που πατήθηκαν πιο συχνά, έτσι ώστε να δούμε τη συνολική σχετικότητα του περιεχομένου του ενημερωτικού δελτίου με τους αναγνώστες. Αναφορικά με τον εντοπισμό της αφαίρεσης συγκατάθεσης, αυτή εντοπίζεται προκειμένου να βεβαιωθούμε ότι δεν πρόκειται να λάβετε περαιτέρω δελτία αφού έχετε διαγραφεί από την συνδρομή (unsubscribe), αν και στο βαθμό που είναι απαραίτητη η συνέχιση της επεξεργασίας της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης για άλλους σκοπούς.

Θα κοινοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλες συνδεόμενες εταιρείες του Ομίλου BASF αν μας παρέχουν υπηρεσίες πληροφορικής (ΙΤ) ή αν αυτό είναι απαραίτητο για λειτουργικούς σκοπούς. Επιπλέον, θα μεταβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους παρόχους τεχνικής εξυπηρέτησης IT που χρησιμοποιούμε και από τους οποίους δεχόμαστε υπηρεσίες. Οι πάροχοί μας σε θέματα υπηρεσιών πληροφορικής (IT) επιλέγονται προσεκτικά ελέγχονται τακτικά από εμάς. Επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα μόνο εκ μέρους μας και αυστηρά σύμφωνα με τις οδηγίες μας με βάση τις αντίστοιχες συμβάσεις επεξεργασίας παραγγελιών.

Αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέχθηκαν στο πλαίσιο της συγκατάθεσής σας για τους ανωτέρω σκοπούς μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Η νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους ανωτέρω σκοπούς είναι η συγκατάθεσή σας, Πράξη 6, παράγραφος 1, εδάφ. α) GDPR.

Μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική εφαρμογή διαγραφόμενοι από το ενημερωτικό μας δελτίο μέσω του συνδέσμου διαγραφής ή όπως περιγράφεται στη γλώσσα συγκατάθεσης για το αντίστοιχο ενημερωτικό δελτίο το οποίο ζητήσατε.

Είστε ελεύθεροι να παρέχετε ή να αρνηθείτε τη συγκατάθεσή σας. Αυτό δεν θα έχει καμία επίπτωση στη χρήση του παρόντος Ιστότοπου.

Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής σας, θα διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα αμέσως, εφόσον τα επεξεργαζόμαστε για διαφημιστικούς σκοπούς / μάρκετινγκ, με βάση την συγκατάθεσή σας. Σημειώστε ότι η ανάκληση δεν επιφέρει τη διαγραφή όλων των προσωπικών σας δεδομένων που επεξεργαζόμαστε κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής σχέσης μαζί σας αν υπάρχει κάποια άλλη νομική βάση γι’ αυτό. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν επηρεάζει την νομιμότητα της επεξεργασίας δεδομένων που έχει διεξαχθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή.

9. User Account

If you have been registered via the BASF registration process, we will process the following personal data for the purposes of providing you with access to our website and to administrate your user account:

 • First Name
 • Last Name
 • Company
 • E-Mail Address

The registration process is based on an individual basis, during which we process personal data depending on the type of communication channel, e.g. e-mail or phone.

The legal basis for this data processing is our legitimate interest in accordance with Art. 6 Sec. 1 lit. f) GDPR, which consists of the purposes as mentioned above.

C. Είστε υποχρεωμένοι να μας παρέχετε αυτά τα δεδομένα;

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας, οι πληροφορίες που αναφέρονται στην ενότητα Β. 1. α. και οι πληροφορίες από τα cookie που ταξινομούνται ως απολύτως απαραίτητα υποβάλλονται αυτόματα σε επεξεργασία. Η μετάδοση αυτών των πληροφοριών πραγματοποιείται εθελοντικά. Χωρίς την παροχή αυτών των προσωπικών δεδομένων, δεν μπορούμε να σας εμφανίσουμε τη σελίδα που ζητήσατε.

Εάν

 • μας επιτρέψετε να χρησιμοποιήσουμε cookie που δεν ταξινομούνται ως απολύτως απαραίτητα ή 
 • θέλετε να παρακολουθήσετε ενσωματωμένα βίντεο YouTube,

η μετάδοση των πληροφοριών πραγματοποιείται εθελοντικά.

Όσον αφορά την επικοινωνία σας, δεν μπορούμε να απαντήσουμε στο ερώτημά σας ή δεν μπορούμε να απαντήσουμε βέλτιστα με τον επιλεγμένο τρόπο, χωρίς την παροχή των προσωπικών δεδομένων που απαιτούνται, κατά περίπτωση. Όσον αφορά τα cookie, η έλλειψη συγκατάθεσης μπορεί να περιορίσει τη λειτουργικότητα του ιστότοπου ή τμημάτων αυτού. Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή ενσωματωμένων βίντεο χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

D. Σε ποιον κοινοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Στο εσωτερικό της επιχείρησής μας, άτομα και οντότητες έχουν πρόσβαση στα προαναφερθέντα προσωπικά σας δεδομένα μόνο στον βαθμό που απαιτείται για να εκπληρώσουν τους προαναφερθέντες σκοπούς.

Συνεργαζόμαστε επίσης με παρόχους υπηρεσιών. Αυτοί οι πάροχοι υπηρεσιών ενεργούν μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες μας και είναι συμβατικά υποχρεωμένοι να συμμορφώνονται με τις ισχύουσες απαιτήσεις προστασίας δεδομένων. 

Κατά τα άλλα, διαβιβάζουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους μόνο εάν:

 • Έχετε δώσει τη ρητή συγκατάθεσή σας για αυτό, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο α του ΓΚΠΔ.
 • Σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο στ του ΓΚΠΔ, η μετάδοση απαιτείται για την προβολή, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων και δεν συντρέχει λόγος να θεωρήσουμε ότι έχετε υπερισχύον συμφέρον άξιο προστασίας για τη μη αποκάλυψη των δεδομένων σας.
 • Υφίσταται νομική υποχρέωση για τη μετάδοση, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο γ του ΓΚΠΔ, ή
 • Αυτό επιτρέπεται από τον νόμο και είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση συμβατικών σχέσεων με εσάς, σύμφωνα με το άρθρο 6, παράγραφος 1, εδάφιο 1, στοιχείο β του ΓΚΠΔ.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαβιβαστούν σε παρόχους υπηρεσιών σε τρίτη χώρα, μόνο εάν πληρούνται οι ειδικές προϋποθέσεις του άρθρου 44 κι εξής του ΓΚΠΔ.

E. Πώς διασφαλίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Η BASF χρησιμοποιεί τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από τυχαία ή σκόπιμη παραποίηση, απώλεια, καταστροφή ή πρόσβαση από μη εξουσιοδοτημένα άτομα. Τα μέτρα ασφαλείας μας αναθεωρούνται συνεχώς σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις.

F. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε ορισμένα δικαιώματα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων:

Δικαίωμα πληροφόρησης: Το δικαίωμα πληροφόρησης σάς δίνει τη δυνατότητα να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας που υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς και ορισμένες άλλες πληροφορίες (όπως π.χ. αυτές που παρέχονται στην παρούσα δήλωση περί απορρήτου).

Δικαίωμα διόρθωσης: Εάν τα προσωπικά δεδομένα σας είναι εσφαλμένα ή ελλιπή, έχετε το δικαίωμα να τα διορθώσετε.

Δικαίωμα διαγραφής: Με βάση το λεγόμενο «δικαίωμα στη λήθη», μπορείτε να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας, εκτός εάν υπάρχει υποχρέωση διατήρησης. Το δικαίωμα διαγραφής δεν αποτελεί δικαίωμα χωρίς εξαίρεση. Για παράδειγμα, έχουμε το δικαίωμα να συνεχίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εάν η εν λόγω επεξεργασία είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση των νομικών μας υποχρεώσεων ή για την προβολή, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Αυτό το δικαίωμα περιλαμβάνει τον περιορισμό της χρήσης ή τον τρόπο χρήσης. Αυτό το δικαίωμα περιορίζεται σε ορισμένες περιπτώσεις και υφίσταται ιδιαίτερα, εάν: (α) τα δεδομένα είναι εσφαλμένα, (β) η επεξεργασία είναι παράνομη και αρνείστε τη διαγραφή, (γ) δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα, αλλά εσείς χρειάζεστε τα δεδομένα για την προβολή, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Εάν η επεξεργασία είναι περιορισμένη, επιτρέπεται να συνεχίσουμε να αποθηκεύουμε τα δεδομένα, αλλά να μην τα χρησιμοποιούμε. Διατηρούμε μια λίστα με τα άτομα που έχουν ασκήσει το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, για να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε αυτόν τον περιορισμό.

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων: Αυτό το δικαίωμα συνεπάγεται τη μεταφορά των προσωπικών δεδομένων σας, εφόσον είναι τεχνικά δυνατό, σε δομημένη, κοινή και αναγνώσιμη από μηχανή μορφή για τους δικούς σας σκοπούς.

Δικαίωμα εναντίωσης:
Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, εάν υποβάλλονται σε επεξεργασία βάσει νόμιμων συμφερόντων, ειδικά στην περίπτωση διαφημιστικού ταχυδρομείου.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας: Εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Μια τέτοια ανάκληση δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιήθηκε βάσει της συγκατάθεσης έως την ανάκληση.

Η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων είναι δωρεάν για εσάς. Ωστόσο, πρέπει να αποδείξετε την ταυτότητά σας με δύο παράγοντες. Θα καταβάλουμε εύλογες προσπάθειες σύμφωνα με τις νομικές υποχρεώσεις μας, για τη μεταφορά, τη διόρθωση ή τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας στα συστήματα αρχείων μας.

Για να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, επικοινωνήστε μαζί μας π.χ. μέσω email ή ταχυδρομείου. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας στην ενότητα A.

G. Πού μπορείτε να υποβάλετε παράπονα;

Έχετε τη δυνατότητα να υποβάλετε παράπονα στον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων που αναφέρεται στην παρούσα δήλωση περί απορρήτου (για στοιχεία επικοινωνίας, ανατρέξτε στην ενότητα Α) ή σε μια εποπτική αρχή, ιδιαίτερα στο κράτος μέλος του τόπου διαμονής σας, του τόπου εργασίας σας ή του τόπου της φερόμενης παράβασης.

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε με:

Τον υπεύθυνο για την προστασία των δεδομένων και την ελευθερία της πληροφόρησης του ομόσπονδου κρατιδίου της Ρηνανίας-Παλατινάτου
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz, Γερμανία

https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/

Email: poststelle@datenschutz.rlp.de

H. Προστασία δεδομένων για ανηλίκους

Αυτός ο ιστότοπος απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω. Εάν ένα τέτοιο άτομο μεταβιβάζει προσωπικά δεδομένα μέσω αυτού του ιστότοπου, θα διαγράψουμε αυτά τα δεδομένα και δεν θα τα επεξεργαστούμε περαιτέρω, μόλις διαπιστωθεί ότι πρόκειται για ανήλικο άτομο.