Global Home
Eesti
Põllumajandus

Andmekaitseavaldus

A. Kes vastutab andmete töötlemise eest ja kes on meie andmekaitseametnik?

Andmete töötlemise eest vastutavad isikud leiate siit

Meie andmete töötlemise eest vastutav isik on:

Alexandra Haug
EU Data Protection Officer
67056 Ludwigshafen
+49 (0) 621 60-0

E-post: data-protection.eu@BASF.com

B. Milliseid andmeid me töötleme, millistel eemärkidel, millise perioodi jooksul ja millisel õiguslikul alusel?

Allpool teavitame teid meie veebisaidil toimuvast andmete töötlemisest (a), selle eesmärgist ja õiguslikust alusest (b), andmete säilitamise kestusest ning konkreetsetest vaidlustamise ja kõrvaldamise võimalustest (c).

1. Logifailid

a. Andmete töötlemine

Kui külastate meie veebisaiti ainult info saamiseks, s.t ei registreeru ega esita muul moel oma andmeid (nt kontaktivormi kaudu), edastatakse teie brauserist meie serverisse automaatselt järgmised andmed:

 • teie lõppseadme IP-aadress 
 • info teie brauseri kohta
 • veebisaidi nimi, millelt meie saidile tulete
 • avatud pakkumiste saidi (URL) või faili nimi
 • teie külastuse kuupäev ja kellaaeg
 • oleku andmed, nagu näiteks veateated
 • edastatud andmemaht ja ligipääsu olek (fail edastatud, faili ei leitud jne)
 • teie arvuti operatsioonisüsteem ja versioon ning teie internetiühenduse teenusepakkuja nimi

 

b. Eesmärgid ja õiguslikud alused

Kui külastate BASF-i veebisaiti, kasutame teie IP-aadressi ja muid punktis B. 1 a nimetatud andmeid, mis edastatakse teie brauserist meie serverisse, et

(i) pakkuda teile soovitud sisu,

(ii) tagada veebisaidi turvalisus ja stabiilsus ning jälgida lubamatut kasutamist,

(iii) võimaldada meie veebisaidi mugavat kasutamist.

Andmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse art 6, lõige 1, punkt f. Meie õigustatud huvi tuleneb eespool loetletud andmetöötluse eesmärkidest. Me ei kasuta mingil juhul kogutud andmeid teie isiku tuvastamiseks.

 

c. Säilitamise periood

Andmed kustutatakse niipea, kui need pole enam vajalikud andmete kogumise eesmärgi saavutamiseks. Andmete kogumise korral veebisaidi pakkumise eesmärgil kustutatakse need pärast seansi lõppemist. Andmete salvestamise korral logifailidesse toimub kustutamine hiljemalt seitsme päeva pärast. Võimalik on ka pikaajalisem säilitamine. Sellisel juhul IP-aadressid anonümiseeritakse, kustutades kaheksa viimast bitti, nii et kliendi tuvastamine pole enam võimalik. 

2. Küpsised

a. Andmete töötlemine ja vastav õiguslik alus

Kasutame oma veebisaidil küpsiseid. Tegemist on tekstiinfoga külastatud veebisaidi kohta, mis salvestatakse vastava kasutaja lõppseadme brauserisse (veebiserver, server). Küpsis saadetakse veebiserverist brauserisse või luuakse brauseris skripti (JavaScript) abil. Veebiserver saab hilisema korduvkülastuse ajal seda küpsiste infot otse serverist lugeda või edastada küpsiste infot veebisaidi skripti abil serverile. Küpsised ei kahjusta mingil moel teie lõppseadet, need ei sisalda viiruseid, troojalasi ega muud pahavara.

Küpsistes salvestatakse info, mis on seotud teie konkreetse kasutatava lõppseadmega. Kuid see ei tähenda, et saame andmeid teie identiteedi kohta.

Üldiselt kasutame järgmiseid küpsiseid: 

Hädavajalikud küpsised

Need küpsised on veebisaidi toimimiseks hädavajalikud. Reeglina salvestatakse need küpsised üksnes reaktsioonina teie poolt tehtud toimingutele, mis vastavad teenuse nõuetele, nagu näiteks teie andmekaitseseadistuste määramine, sisselogimine või vormide täitmine. Saate teha oma brauseris vastavad seadistused, et küpsised blokeerida või et küpsiste kohta teavitusi saada. Kuid sellisel juhul ei toimi mõned veebisaidi funktsioonid.

Nende küpsiste töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse art 6, lõige 1, punkt f. Meie õigustatud huvi tuleneb punktis B.1.b. loetletud andmetöötluse eesmärkidest.

Statistilised küpsised

Need küpsised võimaldavad meil koguda andmeid külastuste ja liikumise kohta, et saaksime oma veebisaidi jõudlust mõõta ja parandada. Need aitavad meil leida vastuse küsimustele, millised lehed on kõige populaarsemad, milliseid kasutatakse kõige vähem ja kuidas külastajad veebisaidil liiguvad. Kõik nende küpsiste abil kogutud andmed koondatakse ja on seetõttu anonüümsed. Kui keelate need küpsised, ei saa me teada, et olete meie veebisaiti külastanud.

Nende küpsiste töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse art 6, lõike 1, punktile a, mille olete andnud, tehes valiku küpsiste bänneril või meie andmekaitse-eelistuste keskuses.

Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud andmetöötluse õiguspärasust. Selleks muutke seadistusi andmekaitse-eelistuste keskuses.

Funktsionaalsed küpsised

Nende küpsiste abil saame veebisaidil pakkuda täiendavaid funktsioone ja personaliseerimist. Need küpsised võidakse salvestada meie või kolmandate isikute poolt, kelle teenuseid me oma veebisaidil kasutame. Kui keelate need küpsised, ei pruugi mõned või kõik teenused laitmatult toimida.

Nende küpsiste töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse art 6, lõike 1, punktile a, mille olete andnud, tehes valiku küpsiste bänneril või meie andmekaitse-eelistuste keskuses.

Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud andmetöötluse õiguspärasust. Selleks muutke seadistusi andmekaitse-eelistuste keskuses.

Reklaamküpsised

Need küpsised võidakse salvestada meie veebisaidi kaudu. Neid võivad kasutada meie reklaamipartnerid, et luua teie huvide profiil ja kuvada teile asjakohast reklaami muudel veebisaitidel. Kui keelate need küpsised, kuvatakse teile vähem suunatud reklaami. 

Nende küpsiste töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse art 6, lõike 1, punktile a, mille olete andnud, tehes valiku küpsiste bänneril või meie andmekaitse-eelistuste keskuses.

Teil on õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud andmetöötluse õiguspärasust. Selleks muutke seadistusi andmekaitse-eelistuste keskuses.

 

b. Konkreetne küpsiste kasutamine, eesmärgid ja säilitamise periood

Konkreetselt salvestame küpsiseid olenevalt teie poolt seadistatud küpsiste-eelistustest andmekaitse-eelistuste keskuses. Üksnes hädavajalikud küpsised on vaikimisi aktiveeritud. Kui soovite ka nendest loobuda, saate küpsised oma brauseris täielikult keelata. See võib aga mõjutada külastatava veebisaidi toimimist.

Lisateavet küpsiste pakkujate kohta leiate andmekaitse-eelistuste keskusest, vastava küpsiste kategooria alt.

3. Kontaktivorm ja e-post

a. Andmete töötlemine

Meie veebisaidid sisaldavad kontaktivorme ja linke, mille abil saab meile saata e-kirju. Kui kasutate mõnda nendest kontaktivormidest, edastatakse ja töödeldakse sisestuskuval esitatud andmeid. Kohustuslikud andmed, mis tuleb esitada elektrooniliseks kontaktivõtmiseks vastava vormi kaudu, on seal tähistatud tärniga (*). Kui esitate meile täiendavaid andmeid, on see vabatahtlik.

Kui kasutate e-kirja saatmise linki, töötleme sellega seotud e-kirja metaandmeid ja teate sisu.

 

b. Eesmärgid ja õiguslikud alused

Teie andmeid töödeldakse kontaktivõtmise võimaldamiseks ja teie küsimuste töötlemiseks, meie vastava teenuse pakkumiseks ning kontaktivormi kuritarvitamise takistamiseks ja meie infotehniliste süsteemide turvalisuse tagamiseks. 

Kohustuslike andmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse art 6, lõige 1, punkt f. Eespool nimetatud eesmärkides seisneb ühtaegu ka andmete töötlemise õigustatud huvi. Kui kontaktivõtmise eesmärk on lepingu sõlmimine, siis on andmete töötlemiseks täiendav õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse art 6, lõige 1, punkt b. Teie poolt meile vabatahtlikult esitatud andmete töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek, vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse art 6 lõike 1 punktile a. 

 

c. Säilitamise periood

Vastava isiku isikuandmed kustutatakse ja blokeeritakse niipea, kui säilitamise eesmärk kaob. Lisaks võidakse andmeid säilitada, kui see on nõutav Euroopa või riikliku seadusandlusega Euroopa Liidu määrustes, seadustes või muudes eeskirjades, mida vastutav isik on kohustatud järgima. Andmete blokeerimine või kustutamine toimub ka siis, kui nimetatud normides sätestatud säilitusperiood on lõppenud, juhul kui puudub andmete edasise säilitamise vajadus lepingu sõlmimise või täitmise eesmärgil.

Nõusoleku andmise korral on teil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud andmetöötluse õiguspärasust. Teatage sellest meie vastavale kontaktpartnerile.

4. Manustatud YouTube'i videod

a. Andmetöötlus

Oleme oma veebipakkumisse integreerinud YouTube'i videod, mis on salvestatud YouTube'i platvormile ja mida saab esitada otse meie veebisaidilt. YouTube on Google LLC, D / B / A YouTube'i, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (edaspidi Google) teenus. Kõik videod on manustatud nn 2-kliki režiimi, mis tähendab, et kui te ei aktiveeri videofunktsiooni, siis ei edastata Google'ile andmeid teie kui kasutaja kohta. Enne videofunktsiooni aktiveerimist kuvatakse ainult meie enda veebiserverist laaditud eelvaate pilti.

Andmeid edastatakse Google'ile ainult siis, kui aktiveerite vastavad videofunktsioonid. Pärast aktiveerimist pole meil selle andmeedastuse suhtes mingit mõju. Andmeedastus toimub sõltumata sellest, kas Google pakub kasutajakonto kasutamist, mille kaudu olete sisse logitud, või kas pole kasutatud ühtegi kasutajakontot. Kui olete Google'i sisse logitud, seostatakse teie andmed otse teie kontoga.

 

b. Eesmärgid ja õiguslik alus

Kasutame oma veebisaidil YouTube'i videoid, et neid teile hõlpsalt tutvustada.

Teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus on teie nõusolek vastavalt GDPR artikli 6 lõike 1 lausele 1. Annate selle nõusoleku videofunktsiooni aktiveerimisega. Aktiveerimise korral edastatakse teie isikuandmed Google'ile, nagu eespool kirjeldatud.

Google'ile andmete edastamise käigus edastatakse teie isikuandmed Google'i serveritele, mis võivad asuda ka USA-s. USA on riik, millel puudub ELiga võrreldes samaväärne andmekaitse tase. Eelkõige tähendab see, et USA ametiasutused saavad isikuandmetele juurde pääseda lihtsustatud viisil ja et selliste meetmete suhtes on piiratud õigused. YouTube'i videofunktsiooni aktiveerimisel nõustute selgesõnaliselt andmete edastamisega Google'ile ja oma isikuandmete edastamisega USA-s asuvatesse serveritesse.

Kui olete oma nõusoleku andnud, on teil õigus see igal ajal tagasi võtta, ilma et see mõjutaks nõusoleku alusel toimuva töötlemise seaduslikkust kuni tagasivõtmiseni.

Võite oma nõusoleku igal ajal tulevikus tühistada, deaktiveerides kategooria „YouTube” liuguri .

 

c. Lisainformatsioon

Lisateavet andmetöötluse kohta, eriti Google'i õigusliku aluse ja säilitamisaja kohta, leiate pakkuja privaatsuseeskirjadest (https://policies.google.com/privacy) ja YouTube'i platvormi privaatsusribast. Sealt leiate ka lisateavet oma õiguste ja privaatsuse kaitsmiseks seadistamisvõimaluste kohta.

Google võib teie isikuandmeid töödelda ka Ameerika Ühendriikides, kolmandas riigis, kus puudub piisav andmekaitse tase.

5. Sotsiaalmeedia hüperlink

Oleme lisanud oma veebisaidile järgmiste sotsiaalmeedia teenuste hüperlingid: LinkedIn, Facebook, Twitter, Vimeo, YouTube, Slideshare, flickr ja Instagram.

Need on esitatud vastavate logode kujul ja on salvestatud meie serverisse. Tänu sellele ei edastata meie veebisaidi esmakordsel laadimisel vastavale teenusepakkujale teie andmeid. Alles siis, kui klõpsate logole, suunatakse teid vastavale veebisaidile. Sellel võidakse töödelda täiendavaid andmeid teie kohta.

See andmetöötlus vastavatel lingitud veebisaitidel ei olene meist. 

7. Podigee Podcast

We provide a podcast via the Podigee Podcast Player. If you listen to the Podcast, your IP-address will be transferred to Podigee GmbH, Schlesische Straße 20, 10997 Berlin, Germany (hereinafter referred to as “Podigee”). Podigee does not set cookies while using the podcast player. The legal basis for this processing is Art. 6 Sec. 1 lit. f) GDPR.

You can find Podigees privacy policy under https://www.podigee.com/de/about/privacy.

8. Direct marketing

If you have given us your consent to do so, we will process your personal data to provide you with personalized information on BASF products, events, web seminars and services we consider relevant for you via the communication channels you have selected.

In order to determine your professional needs and interests, we combine and analyse the personal data that we have collected about you in the course of your relationship with BASF as a customer or user of BASF products and services (in particular your contract and master data, the products you have purchased, samples, demos, brochures or whitepapers that you have requested or downloaded, webinars for which you have registered, surveys that you have completed, etc.).

The legal basis for the processing of your personal data for the above-mentioned purposes is your consent.

Due to the global nature of BASF’s marketing teams, BASF will share your personal data with the relevant BASF entities and therefore transmit your personal data to the following BASF companies being the regional Marketing Headquarters:

 • BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67056, Ludwigshafen, Germany
 • BASF Corporation, 100 Park Avenue, 7932 Florham Park, New Jersey, USA
 • BASF South East Asia Pte. Ltd., 128 Beach Road. Guoco Midtown #18-01, 189773, Singapore
 • BASF S.A., Avenida Nacoes Unidas 14171, 10 ao 12 e 14 ao 17, 04794-000, São Paulo, Brazil
 • BASF Hong Kong Ltd., 45th Floor, Jardine House, No. 1 Connaught Place, Hong Kong
 • BASF South Africa (Pty.) Ltd., 852 Sixteenth Road, 1685, Midrand, South Africa
 • BASF FZE, Floor 15, Tower B, JAFZA One, Exit 17, Sheikh Zayed Road, PO Box 61309, Dubai, United Arab Emirates
 • BTC Europe GmbH, Rheinpromenade 1, 40789, Monheim am Rhein, Germany
 • BASF Digital Farming GmbH, Im Zollhafen 24, 50678, Cologne, Germany
 • CA Pesquisa e comércio de sementes Ltda., Rua José Lopes, S/N, Zona Rural, 13.833-612, Santo Antonio de Posse, Brazil
 • BASF France S.A.S., 49, Avenue Georges Pompidou, 92593, Levallois-Perret Cedex, France
 • BASF plc, Railway Road 2, SK1 3GG, Stockport, United Kingdom
 • BASF Italia S.p.A., Via Marconato 8, 20811, Cesano Maderno, Italy
 • BASF Espanola S.L., Calle Can Ràbia, n. 3-5, 08017, Barcelona, Spain
 • BASF S.R.L., Soseaua Pipera Nr.43, Cladirea A, Etaj 1, Sector 2, 14254, Bukarest, Romania
 • BASF A/S, Kalvebod Brygge 45, 1560, Kopenhagen, Denmark
 • BASF Oy, Tammasaarenkatu 3, 00180, Helsinki, Finland
 • BASF AB, Sven Hultins Plats 5, 41258, Göteborg, Sweden
 • BASF AS, Lilleakerveien 2B, 0283, Oslo, Norway
 • BASF Australia Ltd., Level 12, 28 Freshwater Place, 3006, Southbank, Australia
 • BASF India Limited, The Capital, 'A' Wing, 1204-C, 400051, Mumbai, India
 • Chemetall US Inc., 675 Central Ave, 07974, New Providence, New Jersey, USA
 • Chemetall Mexicana S.A. de C.V., Cerro del Tepeyac 1420, Fraccionamiento Real del Marqués, Parque Industrla O´donnel, 76250, Santiago de Querétaro, Mexico
 • Chemetall Canada Limited, 5025 Creekbank Road, Building A, Floor 2, L4W 0B6, Mississauga, Ontario, Canada
 • BASF Belgium Coordination Center CommV, Drève Richelle 161 E boîte 43, 1410, Waterloo, Belgium
 • BASF Polyurethanes GmbH, Elastogranstraße 60, 49448, Lemförde, Germany
 • BASF Canada Inc., 5025 Creekbank Road, Building A, Floor 2, ON L4W 0B6, Mississauga, Ontario, Canada
 • BASF Mexicana, S.A. de C.V., Avenida Insurgentes Sur No. 975, Colonia Ciudad de los Deportes, 03710, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Mexico
 • Nunhems Italy S.r.l., S.Agata Bolognese BO Italy, 40019, S.Agata Bolognese, Italy
 • Nunhems Spain Srl, Avda. de El Treinta nº 178, 04710, Almeria, Spain
 • Nunhems India Pvt Ltd, Kandlakoya Village, Medchal to Miyapur by pass road, S-196, 501403, Kandlakoya, India
 • BASF Personal Care and Nutrition GmbH, Rheinpromenade 1, 40789, Monheim am Rhein, Germany
 • BASF East Asia Regional Headquarters Ltd., Two Taikoo Place, 979 King's Road 36/F, Hong Kong
 • BASF Construction Additives GmbH, Dr.-Albert-Frank-Strasse 32, 83308, Trostberg, Germany

In addition, BASF will share your personal data between those BASF companies which are responsible for you as a (prospective) business partner. Both of the aforementioned transfers serve the purpose of administration of customer data across the BASF Group and preparation of global marketing campaigns and sales-related activities.

The legal basis for this data sharing is our legitimate interest in maintaining your personal data in our company group.

We will share your personal data with other affiliated companies of the BASF Group if they provide IT services for us or if this is necessary for operational reasons, such as follow ups from sales managers or developing personalized marketing materials and content. Furthermore, we will pass on your personal data to the technical IT service providers we use from whom we obtain services. Our IT service providers are carefully selected and regularly checked by us. They process personal data only on our behalf and strictly in accordance with our instructions on the basis of corresponding contracts for order processing.

We store your personal data collected within the scope of your consent for the above-mentioned purposes until your consent is revoked.

You can revoke your consent at any time with effect for the future by notifying us of your revocation under our consent preference center. Each marketing mail we will send to you based on this consent, will contain a separate link to revoke your consent.

You are at liberty to grant or withhold consent. This has no effect on your visit of this website and platform.

If you revoke your consent, we will no longer use your personal data for marketing purposes unless we have another legal basis for this. The revocation of your consent does not affect the legality of the data processing that has taken place up to that point.

9. User Account

If you have been registered via the BASF registration process, we will process the following personal data for the purposes of providing you with access to our website and to administrate your user account:

 • First Name
 • Last Name
 • Company
 • E-Mail Address

The registration process is based on an individual basis, during which we process personal data depending on the type of communication channel, e.g. e-mail or phone.

The legal basis for this data processing is our legitimate interest in accordance with Art. 6 Sec. 1 lit. f) GDPR, which consists of the purposes as mentioned above.

C. Kas te olete kohustatud meile neid andmeid esitama? 

Meie veebisaidi külastamisel töödeldakse automaatselt punktis B. 1. a nimetatud andmeid ning hädavajalikuks klassifitseeritud küpsiseid. Nende andmete esitamine on vabatahtlik. Ilma nende isikuandmete esitamiseta ei saa me teile soovitud saiti kuvada.

Kui

 • lubate meil kasutada mitte-hädavajalikuks liigitatud küpsiseid või 
 • soovite vaadata lisatud YouTube’i videoid,

toimub andmete edastamine vabatahtlikult.

Seoses kontaktivõtmisega ei saa me ilma konkreetsel juhul nõutavate isikuandmete esitamiseta teie päringule vastata või valitud viisil optimaalselt vastata. Seoses küpsistega võib nõusoleku mitteandmine piirata veebisaidi funktsioonide või selle osade kasutamist. Lisatud videoid ei saa ilma teie nõusolekuta esitada.

D. Kellele edastame teie isikuandmeid?

Meie ettevõttesiseselt saavad juurdepääsu teie eespool nimetatud isikuandmetele isikud ja töötajad üksnes siis, kui see on vajalik ülalnimetatud eesmärkide täitmiseks.

Me teeme koostööd ka teenusepakkujatega. Need teenusepakkujad tegutsevad meie juhiste alusel ja on lepinguga kohustatud täitma andmekaitseseaduses sätestatud nõudeid. 

Edastame teie andmeid kolmandatele isikutele üksnes siis, kui:

 • olete vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse art 6, lõike 1, punkti a kohaselt andnud selleks oma selgesõnalise nõusoleku;
 • andmete edastamine on nõutav vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse art 6, lõike 1, punktile f õigusnõuete kehtestamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks ning kui pole põhjust arvata, et teil on ülekaalukaid õiguspäraseid erihuve oma isikuandmete mitte-edastamiseks,
 • andmete edastamine on nõutav seadusega, vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse art 6, lõike 1, punktile c; või
 • kui see on seadusega lubatud ja nõutav teiega sõlmitud lepingu täitmiseks vastavalt isikuandmete kaitse üldmääruse art 6, lõike 1, punktile b.

Teie isikuandmete edastamine teenusepakkujale kolmandates riikides toimub üksnes siis, kui on täidetud isikuandmete kaitse üldmääruse art 44, punkt ff eritingimused.

E. Kuidas me teie isikuandmeid kaitseme?

BASF rakendab tehnilisi ja organisatoorseid turvameetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid juhusliku või tahtliku manipulatsiooni, kadumise, hävimise ja volitamata isiku juurdepääsu eest. Meie turvameetmeid täiustatakse pidevalt vastavalt tehnoloogilisele arengule.

F.  Millised on teie õigused?

Vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele on teil järgmised õigused.

Andmetega tutvumise õigus Andmetega tutvumise õigus võimaldab teil saada infot teie isikuandmete ja muude andmete kohta, mida me töötleme (nagu nt käesolevas andmekaitseavalduses nimetatud andmed).

Andmete parandamise õigus Kui teie isikuandmed on valed või puudulikud, on teil õigus nende parandamisele.

Andmete kustutamise õigus Vastavalt nn õigusele olla unustatud võite nõuda oma isikuandmete kustutamist, juhul kui andmete säilitamise kohustus puudub. Kustutamise õigus ei ole absoluutne õigus. Näiteks on meil õigus teie isikuandmeid edasi töödelda, kui see töötlemine on vajalik meie seaduses sätestatud kohustuste täitmiseks või õigusnõuete kehtestamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks.

Andmete töötlemise piiramise õigus See õigus hõlmab andmete kasutamise või kasutusviisi piiramist. See õigus on piiratud teatud juhtudega ja kehtib esmajoones järgmistel juhtudel: (a) andmed on valed; (b) töötlemine on ebaseaduslik ja te keeldute andmete kustutamisest; (c) me ei vaja enam andmeid, kuid teie vajate andmeid õigusnõuete kehtestamiseks, täitmiseks või kaitsmiseks. Kui töötlemine on piiratud, tohime andmeid jätkuvalt säilitada, kuid mitte kasutada. Koostame nimekirja nendest isikutest, kes on kasutanud oma andmete töötlemise piiramise õigust, et tagada vastavate piirangute rakendamine.

Õigus andmete ülekantavusele See õigus tähendab, et edastame teile teie isikuandmeid struktureeritud, üldkasutataval ja masinloetaval kujul, niivõrd kui see on tehniliselt võimalik.

Vaidlustamisõigus
Saate vaidlustada enda isikuandmete töötlemise, kui neid töödeldakse õigustatud huvide alusel, eriti otseturunduse eesmärkidel.

Nõusoleku tagasivõtmise õigus Kui olete meile andnud andmete töötlemise nõusoleku, on teil õigus nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei puuduta enne tagasivõtmist nõusoleku alusel toimunud andmetöötluse õiguspärasust.

Nende õiguste rakendamine on tasuta. Kuid te peate tõendama oma identiteeti kaheastmeliselt. Me rakendame mõistlikke pingutusi vastavalt meie seadusjärgsetele kohustustele, et edastada ja parandada teie isikuandmeid või kustutada neid meie andmesüsteemidest.

Oma õiguste kasutamiseks võtke meiega ühendust nt e-posti või posti teel. Kontaktandmed leiate jaotisest A.

G. Kuhu saab esitada kaebusi?

Kaebuste esitamiseks võite pöörduda käesolevas andmekaitseavalduses nimetatud andmekaitseametniku poole (kontaktandmeid vt jaotisest A) või järelevalveasutuse poole, esmajoones oma asukoha liikmesriigi, töökoha või arvatava rikkumise asukoha järelevalveasutuse poole.

Igal juhul võite ühendust võtta

Rheinland-Pfalzi liidumaa andmekaitse- ja teabevabaduse volinikuga
(Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz)
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz

https://www.datenschutz.rlp.de/de/general-storage/footer/ueber-den-lfdi/kontakt/

E-post: poststelle@datenschutz.rlp.de

H. Andmekaitse alaealiste puhul

Antud veebisait on mõeldud vähemalt 18-aastastele isikutele. Kui alaealine edastab selle veebisaidi kaudu isikuandmeid, kustutatakse need ja lõpetatakse nende töötlemine niipea, kui saame teada, et vastav isik on alaealine.