Global Home
Zemědělství

Nalezení správné rovnováhy pro úspěch

Zemědělství je nejcennější prací na zemi – a to stále větší a složitější. Celosvětová společnost má svůj názor na to, jak by měla být využívána půda, jaké potraviny by měly být pěstovány a kolik prostoru na farmách by mělo být vyhrazeno pro využití přírodou. A dále také požadavky na pestrost stravy, cenu a bezpečnost potravin přispívají ke složitosti role a zodpovědnosti zemědělců.

Jako jedna z předních zemědělských společností kombinujeme rozmanité inovace s praktickými kroky v terénu. Propojujeme nové produkty, které odpovídají nařízením, a digitální nástroje, s pozemky a zkušenostmi zemědělců.

Věříme, že uplatněním našich znalostí a partnerské spolupráce napříč průmyslem můžeme zemědělcům pomoci vydělávat si na živobytí a současně poskytovat to, co společnost očekává, aniž by byla ohrožena příroda. Strávili jsme více než 150 let získáváním rozsáhlých znalostí o plodinách pěstovaných v Evropě, včetně pšenice, řepky, ječmene, cukrovky, kukuřice, slunečnice a dalších. A v České republice jsme vyvinuli široké portfolio, které zahrnuje osiva a mořidla, chemickou a biologickou ochranu plodin, řešení pro hospodaření s půdou, pro zdraví rostlin a pro kontrolu škůdců a nástroje pro digitální zemědělství.

Pevně věříme, že cestou vpřed pro zemědělství je hledání správné rovnováhy mezi zemědělskou produktivitou, ochranou životního prostředí a nároky spotřebitelů, dnešních i budoucích.