Global Home
Селско стопанство

Откриванее на правилния баланс за успех

Земеделието е най-голямата работа на земята – и става все по-голяма и по-сложна. В целия свят обществото определя как трябва да се използва земята, какви храни трябва да се произвеждат и колко място за природата трябва да бъде осигурено във фермите. В допълнение към това диетичният избор, цената на храните и продоволствената сигурност допринасят за сложността на ролите и отговорностите на фермера.

Като една от водещите селскостопански компании, ние съчетаваме трансформиращи иновации с практически действия в тази област. Ние свързваме иновативни, продукти с благоприятен регулаторен профил и дигитални инструменти със земята на фермера и тяхното ноу-хау.

Ние вярваме, че чрез прилагане на нашите знания, страст и съвместни индустриални партньорства, можем да помогнем на фермерите да изкарват прехраната си и да доставят това, което обществото очаква, без да прави компромис с естествения свят. Прекарахме над 150 години, за да придобием задълбочено разбиране за културите, произвеждани в България, включително пшеница, слънчоглед, царевица и плодове и зеленчуци. Ние разработихме широко портфолио за Българиският пазар, което включва продукти за растителна защита и  семена. Растения със специално подбрани характеристики за локалните почвено климатични условия, химическа и биологична защита на културите, решения за управление на почвата, здраве на растенията, контрол на вредителите и цифрово земеделие.

Ние твърдо вярваме, че пътят напред за селското стопанство е да се намери правилният баланс за успех – за фермерите, за хранителната верига и за бъдещите поколения.