The assets to be acquired by BASF include an attractive seed portfolio for canola / oilseed rape, mainly in North America and Europe. / Zu der von BASF geplanten Akquisition zählt ein attraktives Saatgut-Portfolio für Raps hauptsächlich in Nordamerika und Europa.
Turkey
Tarım
Turkey
Tarım

Doğru tarım uygulamaları için teknoloji kullanımı

Dokuz milyara yaklaşan dünya nüfusu, öngörülemeyen hava değişimleri,zararlı böcek ve yabancı otların kontrolü, pazar fiyatlarının gelişimi ve doğal kaynakların yetersizliği gibi farklı alanlardaki zorluklar tarımı hiç olmadığı kadar karmaşık hale getiriyor. BASF, üreticiler için inovatif çözümler üretme kararlılığını sürdürüyor ve onlara dünyayı besleme görevlerinde destek oluyor.

Fungisitler (mantar ilaçları ), herbisitler (yabancı ot ilaçları), insektisitler (zararlı ilaçları) ve tohum uygulama alanlarında geniş bir portföye sahip olan endüstri lideri BASF, çiftçileri üretimlerini sürdürülebilir şekilde artırmaları ve kaliteli ürünler elde etmeleri için destekliyor. Müşteri gereksinimleri doğrultusunda geliştirdiğimiz inovatif teknolojilerimiz, ürünlerin daha sağlıklı, daha güçlü, sıcaklık ve kuraklık gibi faktörlere daha dayanıklı olmasını sağlamayı amaçlıyor.

Ayrıca BASF, kırsal ve kentsel alanlardaki zararlılara karşı akıllı çözümler sunuyor. Binaları beyaz karıncalardan sivrisineklere kadar korumak üzere geliştirilen ürünlerden, vektör kaynaklı hastalıkların yayılmasıyla etkin bir şekilde mücadele eden cibinliklere kadar müşterilerimizin evlerini, gıda işletmelerini ve işyerlerini zararlılardan uzak tutmaları için destek veriyoruz.

Plant biotechnology research in the greenhouse, Research Triangle Park, North America / Pflanzenbiotechnologische Forschung im Gewächshaus, Research Triangle Park, Nordamerika

Tarımın sürdürülebilir şekilde güçlendirilmesi için biyoteknoloji

Bitki biyoteknolojisi, modern bir tohum ıslahı tekniğidir. BASF’nin bu alandaki faaliyetleri, yüksek verimlilik ve kaliteli gıda talebini karşılamaları için çiftçilere destek olan BASF Bitki Bilimi bölümünde yoğunlaşıyor. Dünyanın önde gelen biyoteknoloji bölgelerinde yer alan yaklaşık 800 çalışan, birçok akademik ortakla işbirliği kurarak global bir bilim ağını oluşturuyor. BASF Bitki Bilimi’nin Ar-Ge portföyü, verim artırma ve koruma çalışmaları amacıyla bitki özelliklerini geliştirmeye odaklanıyor. Bu ana yapı, üç güçlü desteğe dayanıyor: Birincisi, doğrudan verimi artıran ve ürünlerin stres toleransını güçlendiren özellikler, ikincisi, yabancı ot ilaçlarına tolerans gösterme özelliği ve üçüncüsü de, ürünlerin fungal hastalıklara direnme kapasitesini artırma özelliği içeriyor.

Fonksiyonel Ürün Bakımı

BASF, yeni geliştirdiği Fonksiyonel Ürün Bakımı alanıyla, ürün korumanın anlamını genişletiyor. Yetiştiricilerin gelecekte başarılı olmalarına yardım etmek için, kimya ve biyoloji inovasyonlarından üç alanda faydalanıyor: Toprak Yönetimi, Tohum Çözümleri ve Bitki Bakımı

Çiftçilere, sürdürülebilir verim artışında destek olmak üzere, su, besin ve ekilebilir arazi gibi sınırlı kaynakların daha verimli bir şekilde yönetilmesini sağlayan çözümlere odaklanıyoruz. Tohum Çözümleri ile daha sağlıklı tohumlar ve daha iyi ürün potansiyeli için gelişmiş kimyasal ve biyolojik tohum uygulamalarını, aşılama maddelerini, polimerleri ve renklendiricileri bir araya getiriyoruz. Bunun dışında, geleneksel zararlılarla mücadele tekniklerinin ötesine giden biyolojik kontrol ve yaprak ürünleri sunuyoruz.

Çim, Süs Bitkileri ve Peyzaj

BASF’nin bitki sağlığı ve bitki koruma alanlarındaki uzmanlığı, zirai alanların ötesine geçiyor. Çimen bakımı için profesyonel spor tesislerinin ve golf sahalarının ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bitkilerin sağlıklı olmasını sağlamak, zararlılarla ve hastalıklarla savaşmak için fidanlıkları ve sera yetiştiricilerini destekliyoruz. Orman ve ağaçlık alanlar ile birlikte diğer yetiştirme alanlarının bakımı için ormancılık ve peyzaj uzmanlarıyla çalışıyoruz. Amatör bahçıvanlar için ise, bahçe zararlılarıyla savaşmak üzere faydalı nematodlar sunuyoruz.

Şehirde ve Kırsalda Zararlılarla Mücadele

Büyüyen nüfus, artan şehirleşme, yüksek hane gelirleri ve yoğunlaşan yiyecek üretimi gibi global zorluklar, dünyanın dört bir yanında zararlılar için çekici ortamlar yaratıyor ve artan hijyen problemlerine, hasat öncesi ve sonrası kayıplara, ve hastalıkların yayılmasına yol açıyor.

BASF, kemirgenlerin tarla ürünlerine verdiği zararla savaşmaktan, evleri, gıda işletmelerini ve işyerlerini temiz ve zararlılardan uzak tutmaya kadar çeşitli çözümler sunuyor. “Şehirde ve Kırsalda Zararlılarla Mücadele” faaliyetlerimiz, bu alandaki uzmanlar, çiftçiler ve depo yöneticileri için inovatif, yüksek performanslı ve sürdürülebilir çözümler sayesinde, mevcut zararlı zorluklarıyla mücadele ediyor.

Halk Sağlığı

Her gün, vektörler aracılığı ile yayılan hastalıklar milyonlarca insanın yaşamını olumsuz etkiliyor. Bu hastalıklar, kişisel trajedilerin de ötesinde, etkilenen bölgelerde sarsıcı sosyal ve ekonomik maliyetler oluşturuyor, büyümeyi ve gelişmeyi sınırlıyor. Dünya Sağlık Örgütü, böceklerden bulaşan hastalıkların yayılmasını önlemek için vektör kontrolünün genel olarak halen en etkili tedbir olduğunu belirtiyor. BASF’nin Halk Sağlığı faaliyetleri, Tarımsal Çözümler bölümünün bir parçasını oluştururken, araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin inovatif gücünden ve insektisitler (böcek ilaçları) konusundaki global uzmanlığından faydalanıyor.

Ayrıca, bu yıkıcı hastalıkları azaltmaya yardımcı olmak üzere yerel ve global ortaklarla çalışıyor ve yaşam kalitelerini iyileştirme çabalarında, toplumları yalnız bırakmıyoruz.

Hayvan Besleme

BASF, lider ve inovatif bir tedarikçi olarak, besi ve evcil hayvanların beslenmesi için yem katkıları üretiyor. Ürünlerimiz, çiftçilerin canlı hayvanları yetiştirmelerine, yemlerden daha etkili bir biçimde faydalanmalarına ve yüksek performans elde etmelerine yardımcı oluyor.

General Conditions of Sale