Global Home
poľnohospodárstvo

Nájdite tú správnu rovnováhu pre úspech

Poľnohospodárstvo je najcennejšia práca na zemi – a stáva sa stále cennejšou a zložitejšou. Celosvetová spoločnosť má svoj názor na to, ako by mala byť pôda využívaná, aké potraviny by mali byť pestované a koľko priestoru na farmách by malo byť vyhradeného pre prírodu. A k tomu ešte rôzne špecifické požiadavky na stravu, cena a bezpečnosť potravín prispievajú ku komplexnosti úloh a zodpovedností poľnohospodára.

Ako jedna z popredných poľnohospodárskych spoločností kombinujeme rozličné inovácie s praktickými krokmi v teréne. Prepájame nové produkty, ktoré zodpovedajú najprísnejším nariadeniam a digitálne nástroje s pôdou a skúsenosťami poľnohospodárov.

Veríme, že uplatnením našich znalostí, elánu a partnerskej spolupráce naprieč priemyselnému odvetviu môžeme poľnohospodárom pomôcť zarábať si na živobytie a súčasne poskytovať to, čo spoločnosť očakáva, bez toho aby bola ohrozená príroda. Strávili sme viac ako 150 rokov získavaním rozsiahlych znalostí o plodinách pestovaných v Európe, vrátane pšenice, repky, jačmeňa, cukrovej repy, kukurice, slnečnice a ďalšich. A v Slovenskej republike sme vyvinuli široké portfólio, ktoré zahŕňa osivá a moridlá, chemickú a biologickú ochranu plodín, riešení pre obhospodarovanie pôdy, zdravie rastlín, kontrolu škodcov a digitálne poľnohospodárstvo.

Pevne veríme, že cestou vpred pre poľnohospodárstvo je správna rovnováha pre úspech – pre poľnohospodárov, pre potravinový reťazec a pre budúce generácie nás všetkých.