Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more.

    Poľnohospodár s trsmi v ruke

    Využívanie technológií na presné poľnohospodárstvo

    Poľnohospodárstvo je dnes omnoho zložitejšie než v minulosti. Nepredvídateľnosť počasia, regulácia škodcov a burín, vývoj trhových cien, nedostatok prírodných zdrojov – a to všetko vo svete, ktorého populácia sa blíži k deviatim miliardám. Tieto problémy vyžadujú, aby spoločnosť BASF naďalej vytvárala inovačné riešenia pre pestovateľov a pomáhala im tak v úlohe živiť hladnú planétu.