Slovensko
poľnohospodárstvo

Využívanie technológií na presné poľnohospodárstvo

Poľnohospodárstvo je dnes omnoho zložitejšie než v minulosti. Nepredvídateľnosť počasia, regulácia škodcov a buriny, vývoj trhových cien, nedostatok prírodných zdrojov – a to všetko vo svete, ktorého populácia sa blíži k deviatim miliardám. Tieto problémy vyžadujú, aby spoločnosť BASF naďalej vytvárala inovačné riešenia pre pestovateľov, a pomáhala im tak v úlohe živiť hladnú planétu.

Spoločnosť BASF ako líder v odvetví so širokým portfóliom fungicídov, insekticídov, herbicídov a prostriedkov na ošetrenie osiva pomáha poľnohospodárom zvyšovať výnosy a kvalitu úrody trvalo udržateľným spôsobom. Naše technológie rozvíjajú kultúru inovácií súbežne s potrebami zákazníkov a ich cieľom je zabezpečiť, aby boli plodiny zdravšie, silnejšie a odolnejšie voči faktorom stresu, ako je napríklad teplo či sucho.

Spoločnosť BASF ponúka tiež množstvo inteligentných riešení problémov so škodcami v mestách aj na vidieku. Od produktov na ochranu budov pred termitmi až po sieťky na komáre, ktoré účinne pomáhajú v boji proti šíreniu chorôb prenášaných parazitmi, pomáhame našim zákazníkom chrániť domovy, stravovacie zariadenia a obchodné prevádzky pred škodcami.