Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies. Learn more.

    Field

    Saradnja za održivu poljoprivredu i zdravu životnu sredinu

    Poljoprivreda ima glavnu ulogu u zadovoljavanju mnogih osnovnih potreba čovečanstva: proizvodnji hrane, ishrani, energiji. Kako bi podržao uzgajivače i one koji se brinu za naše okruženje, BASF razvija inovativna rešenja za poljoprivredu, suzbijanje štetočina i upravljanje zelenim površinama – tako da možemo efikasno doprineti poboljšanju ljudskih života i poslovnih zahteva.