Korišćenje tehnologije za preciznu poljoprivredu

Poljoprivreda je danas složenija nego što je ikada bila. Nepredvidivost vremena, kontrola štetočina i korova, promene tržišnih cena, nedostatak prirodnih resursa, i sve to u svetu koji se približava broju od devet milijardi ljudi. Ovi izazovi zahtevaju od BASF-a da nastavi sa svojom posvećenošću stvaranju inovativnih rešenja za proizvođače, podržavajući prehranu gladne planete.

Kao lider u industriji, sa širokom paletom fungicida, insekticida, herbicida i tretmana semena, BASF pomaže farmerima da održivo povećaju prinose i kvalitet svojih useva. Negujući kulturu inovacija i usklađujući ih sa potrebama klijenata, naše tehnologije imaju za cilj da osiguraju da usevi rastu zdraviji, jači i otporniji na stresne faktore kao što su toplota i suše.

BASF takođe nudi niz pametnih rešenja za problem štetočina u urbanim i ruralnim područjima. Zahvaljujući našim proizvodima za zaštitu objekata od termita pa do mreža za komarce koje efikasno suzbijaju širenje bolesti čiji su prenosnici insekti, pomažemo svojim klijentima da svoje domove, objekte za hranu i preduzeća održe čistim i bez štetočina.

Plant biotechnology research in the greenhouse, Research Triangle Park, North America / Pflanzenbiotechnologische Forschung im Gewächshaus, Research Triangle Park, Nordamerika

Biotehnologija za održivi razvoj poljoprivrede

Biotehnologija biljaka je moderna tehnika uzgoja semena. Aktivnosti BASF-a u ovoj oblasti su koncentrisane u BASF-ovom odeljenju Nauka o biljkama, čija je misija da pomogne poljoprivrednicima da održe korak sa sve izraženijom potrebom za većom produktivnošću i boljom ishranom. Oko 800 zaposlenih se nalazi u vrhunskim biotehnološkim centrima, koji su integrisani u globalnu naučnu mrežu sa brojnim akademskim partnerima. BASF-ov portfolio za istraživanje i razvoj u odeljenju Nauka o biljkama fokusira se na razvoj biljnih karakteristika za unapređenje i zaštitu prinosa. Ovaj portfolio se zasniva na tri jaka stuba: prvo – karakteristike koje doprinose direktnom povećanju prinosa i poboljšanju tolerancije useva, drugo – karakteristike za toleranciju herbicida i treće – povećanje sposobnosti useva da pruže otpor gljivičnim bolestima.

Funkcionalna nega useva

Kroz svoje novo poslovanje sa Odeljenjem za funkcionalnu brigu o usevima, BASF širi ideje o zaštiti useva. Mi koristimo inovacije u hemiji i biologiji u tri glavne oblasti kako bi se pomoglo proizvođačima da budu uspešni u budućnosti: Upravljanje zemljištem, semenska rešenja i nega useva.

Fokusiramo se na rešenja za efikasno upravljanje oskudnim resursima kao što su voda, hranljive materije i obradivo zemljište, radi podrške poljoprivrednicima u stvaranju održivog povećanja prinosa. Sa odeljenjem Semenska rešenja povezujemo napredne hemijske i biološke tretmane semena, inokulante, polimere i boje za bolje zdravlje semena i potencijal useva od samog početka. Osim toga, nudimo biološku kontrolu i folijarne proizvode koji prevazilaze tradicionalnu kontrolu štetočina.

Travnjak, ukrasno bilje i pejzaž

BASF-ova ekspertiza u vezi sa zdravljem i zaštitom bilja obuhvata mnogo više od poljoprivrede. Mi brinemo o potrebama nadzornika na golf terenima i radnika koji održavaju travu, kao i profesionalnih sportskih menadžera i menadžera objekata zaduženih za održavanje travnatih površina, kako bi te površine koje trpe veliki teret održali robusnim i zdravim. Mi podržavamo komercijalne rasadnike i uzgajivače koji poseduju staklene bašte u njihovoj borbi protiv štetočina i bolesti i u obezbeđivanju zdravih biljaka. I pomažemo šumarskim i pejzažnim stručnjacima da se brinu o šumama i ostalom zelenom okruženju. Za baštovane u domaćinstvima prodajemo niz korisnih nematoda za borbu protiv baštenskih štetočina.

Borba protiv štetočina

Sve veća populacija u svetu, rastuća urbanizacija, veći prihodi domaćinstava i intenzivirana proizvodnja hrane – ovi globalni izazovi stvaraju atraktivna okruženja za štetočine širom sveta, što dovodi do povećanja problema higijene, gubitaka pre i posle žetve, oštećenja na zgradama i prenošenja bolesti.

 

BASF pruža rešenja za ove izazove, od borbe protiv glodara u ratarstvu do održavanja kuća, prehrambenih objekata i preduzeća čistim i bez štetočina. Naše odeljenje za urbanu i ruralnu borbu protiv štetočina današnjim izazovima odgovara inovativnim, visokokvalitetnim i održivim rešenjima za profesionalce koji se bave kontrolom štetočina, za poljoprivrednike i menadžere u skladištima.

Zdravstvena zaštita

Svakog dana, bolesti koje prenose insekti negativno utiču na živote miliona ljudi. Pored pojedinačnih tragedija, ove bolesti dovode do neverovatnih socijalnih i ekonomskih troškova u ugroženim oblastima i ograničavaju rast i razvoj. Svetska zdravstvena organizacija navodi da kontrola insekata koji prenose bolesti ostaje uopšteno najefikasnija mera za sprečavanje bolesti čiji su prenosnici insekti. BASF-ovo Odeljenje za zdravstvenu zaštitu je deo Odseka za poljoprivredna rešenja i koristi inovativnu snagu obimne istraživačke i razvojne mreže i globalne ekspertize u vezi sa insekticidima. Radimo sa lokalnim i globalnim partnerima kako bismo umanjili ove razorne bolesti i obezbedili zajednicama da ne budu same u svojim naporima da poboljšaju kvalitet života.

Ishrana životinja

BASF je vodeći inovativni snabdevač aditiva za ishranu stoke i kućnih ljubimaca. Naši proizvodi pomažu poljoprivrednicima da uzgoje vitalne životinje, da efikasnije koriste hranu i postignu vrhunski učinak.

Opšti uslovi prodaje