Polska
Rolnictwo
Polska
Rolnictwo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii na potrzeby rolnictwa precyzyjnego

Uprawa roli jest dzisiaj bardziej złożona niż kiedykolwiek wcześniej. Nieprzewidywalność pogody, zapobieganie szkodnikom i chwastom, wzrost cen rynkowych, niedostatek zasobów naturalnych, a wszystko to w świecie, w którym ludzkość zbliża się do osiągnięcia populacji sięgającej 9 mld ludzi. Wyzwania te sprawiają, że firma BASF nie ustaje w poszukiwaniach innowacyjnych rozwiązań dla plantatorów, wspierając ich w zadaniu polegającym na wyżywieniu coraz bardziej głodnej planety.

Dzięki szerokiej ofercie fungicydów, insektycydów, herbicydów i zapraw nasiennych, firma BASF, jako lider w tej branży, pomaga rolnikom zwiększać wydajność i jakość swoich upraw w sposób zrównoważony. Poprzez krzewienie kultury innowacji, w zgodzie z potrzebami klientów, nasze technologie zmierzają w kierunku zapewnienia roślinom zdrowia, siły i większej odporności na czynniki stresowe, takie jak ciepło lub susza.

BASF oferuje również szereg inteligentnych rozwiązań w zakresie zapobiegania szkodnikom na obszarach miejskich i wiejskich. Od produktów do ochrony budynków przed termitami do moskitier, które skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się chorób przenoszonych przez wektory, sprawiamy, aby domy, placówki spożywcze i firmy naszych klientów były czyste i wolne od szkodników.

Plant biotechnology research in the greenhouse, Research Triangle Park, North America / Pflanzenbiotechnologische Forschung im Gewächshaus, Research Triangle Park, Nordamerika

Biotechnologia sprzyjająca zrównoważonemu rozwojowi rolnictwa

Biotechnologia roślin to nowoczesna technika hodowli nasion. Działania BASF w tym obszarze koncentrują się wokół działu BASF Plant Science , którego zadaniem jest pomoc rolnikom w nadążaniu za rosnącym zapotrzebowaniem na większą wydajność i lepsze odżywianie. W najwyższej klasy laboratoriach biotechnologicznych zintegrowanych z globalną siecią naukową składającą się z licznych partnerów akademickich pracuje około 800 pracowników.  Portfolio BASF Plant Science skupia się na rozwijaniu cech roślin w zakresie poprawy wydajności i ochrony plonów. Parasol ten oparty jest na trzech filarach: Pierwszy koncentruje się bezpośrednio na cechach wpływających na zwiększenie wydajności i poprawę tolerancji na stres; drugi odpowiada za cechy związane z tolerancją na działanie herbicydów, natomiast trzeci poprawia odporność upraw na choroby grzybicze.

Functional Crop Care

Przy pomocy nowej jednostki biznesowej Functional Crop Care, firma BASF zajmuje się rozwiązaniami wykraczającymi poza granice tradycyjnych środków ochrony roślin. Wykorzystujemy innowacje w trzech kluczowych obszarach chemii i biologii, pomagając plantatorom odnosić sukcesy w przyszłości. Obszary te składają się na zarządzanie glebą i uprawami, rozwiązania nasienne oraz pielęgnację roślin.

Koncentrujemy się na rozwiązaniach w zakresie efektywnego zarządzania ograniczonymi zasobami, takimi jak woda, składniki odżywcze i grunty orne, aby wspierać rolników w zrównoważonym zwiększaniu swoich plonów. Dzięki rozwiązaniom Seed Solutions łączymy zaawansowane biologicznie i chemicznie technologie zaprawy nasion, modyfikatorów, polimerów i barwników dla poprawy jakości nasion oraz podwyższenia potencjału plonów już na samym początku. Ponadto oferujemy kontrolę biologiczną i produkty dolistne, które  wykraczają poza tradycyjne metody zwalczania szkodników.

Przestrzenie zielone i rośliny ozdobne

Wiedza i doświadczenie firmy BASF w zakresie zdrowia i ochrony roślin wykracza daleko poza obszar rolnictwa. Pomagamy kierownikom ds. utrzymania pól golfowych , greenkeeperom, a także zarządzającym murawami sportowymi i ozdobnymi utrzymywać zdrową i silną zieleń. Wspieramy szkółki komercyjne i właścicieli cieplarń w zakresie zwalczania chorób i szkodników, zapewniając zdrowy rozwój ich upraw. Współpracujemy również z profesjonalistami w dziedzinie leśnictwa i krajobrazu w ramach ochrony lasów i obszarów leśnych, a także innych środowisk uprawnych.

Ochrona przed szkodnikami

Rosnąca liczba ludności na świecie, rozrastające się miasta, wyższe dochody gospodarstw domowych i zintensyfikowana produkcja żywności – te globalne wyzwania stwarzają doskonałe warunki rozwoju szkodników na całym świecie, prowadząc do rosnących problemów związanych z higieną, stratami przed i po okresie zbiorów, uszkodzeniami budynków i rozprzestrzenianiem się chorób.

BASF posiada rozwiązania, które potrafią sprostać tym wyzwaniom: od ochrony upraw przed szkodliwym działaniem gryzoni, aż po zapobieganie rozprzestrzeniania się szkodników w gospodarstwach domowych i zakładach przemysłowych. Dzięki innowacyjnym, wydajnym i zrównoważonym rozwiązaniom dla profesjonalistów, rolników i magazynierów , nasza działalność w zakresie ochrony przed szkodnikami w obszarach wiejskich i miejskich jest w stanie sprostać wszystkim dzisiejszym wyzwaniom w tej dziedzinie.

Ochrona zdrowia

Każdego dnia choroby odzwierzęce negatywnie wpływają na życie milionów ludzi. Oprócz indywidualnych tragedii, choroby te generują ogromne koszty społeczne i gospodarcze, a także znacząco ograniczają rozwój gospodarczy na dotkniętych obszarach. Światowa Organizacja Zdrowia stwierdza, że kontrola „wektorów” pozostaje najbardziej skutecznym środkiem zapobiegania transmisji chorób przenoszonych przez owady. Jednostka biznesowa BASF Public Health jest częścią działu Agricultural Solutions i czerpie korzyści z innowacyjnej siły rozległego programu badań i międzynarodowej bazy wiedzy w zakresie insektycydów. Współpracujemy z partnerami lokalnymi i globalnymi, aby ograniczyć rozwój tych niszczycielskich chorób i zadeklarować społecznościom, że nie są osamotnione w swoich działaniach na rzecz poprawy jakości ich życia.

Żywienie zwierząt

BASF jest wiodącym, innowacyjnym dostawcą dodatków paszowych dla zwierząt gospodarskich i pokarmów dla zwierząt domowych. Nasze produkty pomagają rolnikom poprawić zdrowotność zwierząt, zwiększyć maksymalną wydajność i podnieść efektywność wykorzystania pasz.

Ogólne warunki sprzedaży