Global Home
Rolnictwo

Znalezienie właściwej równowagi dla sukcesu

Rolnik to najcenniejszy zawód na ziemi.

 

Społeczeństwo na całym świecie coraz częściej zwraca uwagę na to, jak należy użytkować ziemię, jaką żywność produkować i jaką powierzchnię gruntów przeznaczyć na zachowanie bioróżnorodności w gospodarstwach rolnych. To duże wyzwanie dla Rolnika, który jest najbliższym użytkownikiem ziemi. Do tego dochodzą produkty żywnościowe, ceny żywności i bezpieczeństwo żywnościowe, które dodatkowo komplikują rolę i obowiązki rolnika.

BASF jako jedna z wiodących firm rolniczych scala przełomowe innowacje z praktycznymi działaniami w polu. Od wielu lat łączymy innowacyjne portfolio do produkcji rolnej (które podlega ścisłym regulacjom prawny) z narzędziami cyfrowymi, gruntami rolnymi i wiedzą rolników.

Wierzymy, że wykorzystując naszą wiedzę, pasję i doświadczenie biznesowe w kooperacji z kluczowymi organizacjami branżowymi i naukowymi, możemy pomóc rolnikom osiągać zadowalające zyski przy jednoczesnym zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa i poszanowaniu środowiska naturalnego. Spędziliśmy ponad 150 lat, zdobywając szczegółową wiedzę na temat najważniejszych upraw w Polsce, jakimi są zboża a w szczególności pszenica ozima oraz rzepaku. W Polsce opracowaliśmy szerokie portfolio, które obejmuje nasiona rzepaku i słonecznika, chemiczną i biologiczną ochronę upraw, rozwiązania do zarządzania azotem w glebie  i narzędzia rolnictwa cyfrowego.

Jesteśmy głęboko przekonani, że przyszłość rolnictwa polega na znalezieniu właściwej równowagi dla sukcesu – dla rolników, dla łańcucha żywnościowego i dla przyszłych pokoleń.