Rolnictwo
Rolnictwo

Znalezienie właściwej równowagi dla sukcesu

Rolnik to najcenniejszy zawód na ziemi.

 

Społeczeństwo na całym świecie coraz częściej zwraca uwagę na to, jak należy użytkować ziemię, jaką żywność produkować i jaką powierzchnię gruntów przeznaczyć na zachowanie bioróżnorodności w gospodarstwach rolnych. To duże wyzwanie dla Rolnika, który jest najbliższym użytkownikiem ziemi. Do tego dochodzą produkty żywnościowe, ceny żywności i bezpieczeństwo żywnościowe, które dodatkowo komplikują rolę i obowiązki rolnika.

BASF jako jedna z wiodących firm rolniczych scala przełomowe innowacje z praktycznymi działaniami w polu. Od wielu lat łączymy innowacyjne portfolio do produkcji rolnej (które podlega ścisłym regulacjom prawny) z narzędziami cyfrowymi, gruntami rolnymi i wiedzą rolników.

Wierzymy, że wykorzystując naszą wiedzę, pasję i doświadczenie biznesowe w kooperacji z kluczowymi organizacjami branżowymi i naukowymi, możemy pomóc rolnikom osiągać zadowalające zyski przy jednoczesnym zaspokajaniu potrzeb społeczeństwa i poszanowaniu środowiska naturalnego. Spędziliśmy ponad 150 lat, zdobywając szczegółową wiedzę na temat najważniejszych upraw w Polsce, jakimi są zboża a w szczególności pszenica ozima oraz rzepaku. W Polsce opracowaliśmy szerokie portfolio, które obejmuje nasiona rzepaku i słonecznika, chemiczną i biologiczną ochronę upraw, rozwiązania do zarządzania azotem w glebie  i narzędzia rolnictwa cyfrowego.

Jesteśmy głęboko przekonani, że przyszłość rolnictwa polega na znalezieniu właściwej równowagi dla sukcesu – dla rolników, dla łańcucha żywnościowego i dla przyszłych pokoleń.