Polska
Rolnictwo

Wykorzystanie nowoczesnych technologii na potrzeby rolnictwa precyzyjnego

Uprawa roli jest dzisiaj bardziej złożona niż kiedykolwiek wcześniej. Nieprzewidywalność pogody, zapobieganie szkodnikom i chwastom, wzrost cen rynkowych, niedostatek zasobów naturalnych, a wszystko to w świecie, w którym ludzkość zbliża się do osiągnięcia populacji sięgającej 9 mld ludzi. Wyzwania te sprawiają, że firma BASF nie ustaje w poszukiwaniach innowacyjnych rozwiązań dla plantatorów, wspierając ich w zadaniu polegającym na wyżywieniu coraz bardziej głodnej planety.

Dzięki szerokiej ofercie fungicydów, insektycydów, herbicydów i zapraw nasiennych, firma BASF, jako lider w tej branży, pomaga rolnikom zwiększać wydajność i jakość swoich upraw w sposób zrównoważony. Poprzez krzewienie kultury innowacji, w zgodzie z potrzebami klientów, nasze technologie zmierzają w kierunku zapewnienia roślinom zdrowia, siły i większej odporności na czynniki stresowe, takie jak ciepło lub susza.

BASF oferuje również szereg inteligentnych rozwiązań w zakresie zapobiegania szkodnikom na obszarach miejskich i wiejskich. Od produktów do ochrony budynków przed termitami do moskitier, które skutecznie zapobiegają rozprzestrzenianiu się chorób przenoszonych przez wektory, sprawiamy, aby domy, placówki spożywcze i firmy naszych klientów były czyste i wolne od szkodników.