Technológiával a pontos mezőgazdaságért

A gazdálkodás napjainkra minden korábbinál komplexebb tevékenységgé változott. Az időjárás kiszámíthatatlansága, a kártevők és gyomok elleni védekezés nehézségei, a piaci áringadozások, a természeti erőforrások szűkössége, és a Föld túlnépesedése komoly kihívást jelent a mezőgazdaság számára. Ezek a kihívások is arra ösztönzik a BASF-et, hogy folytassa elkötelezett munkáját az innovatív megoldások fejlesztése céljából, és segítse a gazdálkodókat a lakosság növekvő élelmiszer iránti igényének kielégítésében.

Piacvezető társaságként a BASF a gomba-, rovar-, és gyomirtószerek valamint vetőmag-kezelési módszerek széles skáláját kínálja, és ezáltal segít a gazdálkodóknak a terményminőség és a terméshozamok fenntartható javításában. Az ügyfelek valós igényeit figyelembe vevő innovatív tevékenységünk eredményeként, az általunk kifejlesztett technológiákkal a növények egészségesebbek, erősebbek és a stresszfaktorokkal (például hőséggel vagy szárazsággal) szemben ellenállóbbak lesznek.

A BASF számos intelligens megoldást kínál a városi és vidéki területeken problémát jelentő kártevők ellen is. Az épületeket a termeszektől megvédő termékektől, a vektorok által terjesztett betegségeket hatékonyan megelőző szúnyoghálókig, számos termékkel segítünk ügyfeleinknek az otthonok, irodák és vendéglátó egységek tisztaságának és fertőzésmentességének megőrzésében.

Plant biotechnology research in the greenhouse, Research Triangle Park, North America / Pflanzenbiotechnologische Forschung im Gewächshaus, Research Triangle Park, Nordamerika

Biotechnológia a mezőgazdaság fenntartható növekedéséért

A növény-biotechnológia modern vetőmag-nevelési módszert biztosít. A BASF ezirányú tevékenységeit a BASF Plant Science fogja össze, amelynek küldetése, hogy segítsen a gazdáknak lépést tartani a magasabb produktivitás és jobb élelmezés iránti növekvő kereslettel. Mintegy 800 munkatárs dolgozik globális, tudományos hálózatba integrált modern biotech hotspotokban, számos tudományos partnerrel. A BASF Plant Science K+F tevékenysége olyan növényfajták fejlesztésére összpontosít, amelyek magasabb terméshozamot biztosítanak és védettebbé tehetők. Ez három fő pilléren támaszkodik: növényfajták, amelyek közvetlenül növelik a hozamot és javítják a termények stressztolerenciáját; gyomirtó-toleráns fajták; gombák okozta betegségekkel szemben ellenállóbb növényfajták.

Funkcionális növényvédelem

Az új, funkcionális növényvédelmi üzletág életre hívásával a BASF jelentősen szélesíti a hagyományos értelemben vett növényvédelem fogalmát és lehetőségeit. Társaságunk a vegyipar és a biológia innovációit három fő területen alkalmazza a gazdák jövőbeni sikeres működésének biztosítása érdekében: talajmenedzsment, vetőmag-megoldások és növényvédelem.

Olyan megoldásokat fejlesztünk, amelyek segítenek a szűkös természeti erőforrások - például víz, tápanyagok, művelhető földterület - hatékony kihasználásával a gazdálkodóknak a fenntartható terméshozam-növekedés elérésében. Az általunk fejlesztett vetőmag-megoldások egyesítik a modern vegyipari és biológiai vetőmag-kezelés, oltóanyagok, polimerek, és színezékek nyújtotta előnyöket és lehetőségeket, így vetőmagjaink egészségesebbek és nagyobb hozam-potenciállal rendelkeznek. Emellett a hagyományos növényvédő szereken túlmutató, biológiai növényvédelmi és levélen keresztül ható termékeket is kínálunk.

Gyep, dísznövények, tereprendezés

A BASF nem csupán a mezőgazdaságban kamatoztatja a növényvédelem és növényegészségügy terén szerzett széles körű tapasztalatait. Segítünk többek közt a kiterjedt, komoly terhelésnek kitett gyepterületek - például golfpályák, sportpályák, rekreációs központok, parkok - egészségének és szépségének megőrzésében. Segítünk a virágkertészeteknek és üvegházi termelőknek a kártevők és betegségek elleni küzdelemben, az egészséges növények nevelésében. És együttműködünk erdészeti és tereprendezési szakértőkkel is az erdők, mezők és más területek egészségének megőrzésében. A háztáji kertészkedésben problémát jelentő kerti kártevők ellen pedig jótékony hatású nematódákat kínálunk.

Kártevők elleni védekezés

Növekvő népesség, városiasodás, egy háztartásra jutó magasabb jövedelem, intenzívebb élelmiszer előállítás – ezek a globális kihívások vonzó környezetet teremtenek világszerte a kártevők elszaporodásához, komoly higiéniai problémákat, betakarítás előtti és utáni veszteségeket, épületkárokat, és járványokat okozva.

A BASF számos megoldást kínál ezen problémák kezelésére – a rágcsálók elleni mezőgazdasági védekezéstől, az otthonok, irodák és vendéglátó egységek tisztaságának és fertőzésmentességének megőrzéséig. A városokban és vidéken található kártevők elleni védekezéssel foglalkozó Urban and Rural Pest Control üzletágunk innovatív, hatékony és fenntartható megoldásokat fejleszt a professzionális kártevőirtók, gazdálkodók, és raktárak számára.

Közegészségügy

A vektorok okozta betegségek nap mint nap milliók életét nehezítik meg. Az egyedi tragédiákon felül ezek a betegségek óriási társadalmi és gazdasági terhet rónak az érintett területekre, korlátozva azok növekedését és fejlődését. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint továbbra is a károkozó-hordozók (ún. vektorok) elleni védelem a leghatékonyabb módszer a rovarok által terjesztett betegségek megelőzésében. A BASF közegészségügyi problémák megoldására fókuszáló Public Health üzletága a Mezőgazdasági Megoldások Divízióhoz tartozik, és eredményesen tudja felhasználni a divízió által a rovarirtó szerek terén végzett kiterjedt kutatások, innovációk, és folyamatos fejlesztések eredményeit. Helyi és globális partnerekkel együttműködve segítünk a pusztító betegségeket legyőzni, és biztosítjuk az érintett közösségeket arról, hogy életminőségük javítására tett törekvéseikben nincsenek egyedül.

Állatélelmezés

A BASF a haszonállatok és díszállatok számára gyártott innovatív takarmány-kiegészítők vezető előállítója. Termékeink segítségével a gazdák egészséges állatokat tudnak felnevelni, hatékonyabban tudják a tápanyagot felhasználni, és a lehető legjobb eredményeket érhetik el.

Általános szerződési feltételek