Global Home
Poljoprivreda

Primjena tehnologije za preciznu poljoprivredu


Današnja poljoprivreda složenija je nego ikad: nepredvidivost vremena, suzbijanje štetnika i korova, kretanja cijena na tržištu, oskudnost prirodnih resursa, a sve to u svijetu čije se stanovništvo kreće prema 9 milijardi. Ti izazovi zahtijevaju od BASF-a da nastavi predano raditi na stvaranju inovativnih rješenja za uzgajivače i podupirati ih u zadatku da prehrane gladni planet.

Kao vođa u djelatnosti sa širokim portfeljem fungicida, insekticida, herbicida i tretmana sjemena, BASF pomaže poljoprivrednicima da na održiv način povećaju prinose i kvalitetu svojih usjeva. Njegujući kulturu inovacija usklađenih s potrebama korisnika, naše tehnologije nastoje osigurati da usjevi budu zdraviji, snažniji i otporniji na faktore stresa poput vrućine i suše.

BASF nudi i lepezu pametnih rješenja za probleme sa štetnicima u gradskim i seoskim područjima. Od proizvoda za zaštitu zgrada od termita do mreža protiv komaraca koje učinkovito suzbijaju širenje vektorskih bolesti, pomažemo korisnicima da svoje domove, spremišta za hranu i poslovne prostore održavaju čistima i zaštite ih od štetnika.