TOP

Využívání technologií pro přesné zemědělství

Zemědělství je dnes mnohem složitější než v minulosti. Nepředvídatelnost počasí, regulace škůdců a plevele, vývoj tržních cen, nedostatek přírodních zdrojů – a to vše ve světě, jehož populace se blíží k devíti miliardám. Tyto problémy vyžadují, aby společnost BASF nadále vytvářela inovativní řešení pro pěstitele a pomáhala jim tak v roli živit hladovou planetu.

Společnost BASF jako lídr v odvětví s širokým portfoliem fungicidů, insekticidů, herbicidů a prostředků na ošetření osiva pomáhá zemědělcům zvyšovat výnosy a kvalitu sklizně udržitelným způsobem. Naše technologie rozvíjejí kulturu inovací souběžně s potřebami zákazníků a jejich cílem je zajistit, aby byly plodiny zdravější, silnější a odolnější vůči faktorům stresu, jako je například teplo či sucho.

Společnost BASF nabízí také řadu inteligentních řešení problémů se škůdci ve městech i na venkově. Od produktů na ochranu budov před termity až po síťky na komáry, které účinně pomáhají v boji proti šíření nemocí přenášených parazity, pomáháme našim zákazníkům chránit domovy, stravovací zařízení a obchodní provozy před škůdci.

Plant biotechnology research in the greenhouse, Research Triangle Park, North America / Pflanzenbiotechnologische Forschung im Gewächshaus, Research Triangle Park, Nordamerika

Biotechnologie pro udržitelný růst zemědělství

Rostlinné biotechnologie představují moderní technologii šlechtění osiva. Aktivity společnosti BASF v této oblasti jsou soustředěny v divizi pro rostlinné vědy BASF Plant Science, jejímž posláním je pomáhat pěstitelům držet krok s narůstající poptávkou po vyšší produktivitě a lepší výživě. Ve špičkových biotechnologických centrech pracuje na 800 zaměstnanců, kteří jsou začleněni do celosvětové vědecké sítě společně s řadou akademických partnerů. Vědecko-výzkumné portfolio divize pro rostlinné vědy BASF Plant Science se zaměřuje na vývoj vlastností rostlin pro zvýšení výnosů a ochranu úrody. Tato záštita stojí na třech pevných pilířích: první je zaměřený na vlastnosti ovlivňující přímé zvyšování výnosů a na zlepšení stresové tolerance plodin; druhým pilíř na vlastnosti zaměřené na toleranci vůči herbicidům a třetím pilířem je zvyšování schopnosti rostlin odolávat houbovým onemocněním.

Funkční péče o plodiny

Prostřednictvím svého nového odvětví funkční péče o plodiny rozšiřuje společnost BASF obsah pojmu ochrana plodin. Využíváme inovací z oblasti chemie a biologie ve třech oblastech, abychom pomáhali pěstitelům v jejich budoucích úspěších. Těmito oblastmi jsou: Hospodaření s půdou, Řešení pro osiva a Péče o plodiny.

Zaměřujeme se na řešení efektivního hospodaření s nedostatkovými zdroji, jako jsou voda, živiny nebo orná půda, a tím pomáháme zemědělcům zvyšovat výnosy udržitelným způsobem. V oblasti Řešení pro osiva kombinujeme moderní chemické a biologické prostředky na ošetření osiva, očkovací látky, polymery a barviva, abychom od samého začátku dosáhli zdravějších a odolnějších osiv a jejich vyššího výnosového potenciálu. Kromě toho nabízíme biologickou regulaci a produkty pro listy, které jdou nad rámec běžné regulace výskytu škůdců.

Trávníky, okrasné rostliny a úprava krajiny

Odborné zkušenosti společnosti BASF v oblasti zdraví a ochrany rostlin daleko přesahují rámec zemědělství. Nezapomínáme ani na potřeby správců golfových hřišť, profesionálních sportovišť a okrasných trávníků, kterým pomáháme udržovat svěží a zdravé travnaté plochy. Pomáháme komerčním pěstitelům školek a skleníků nejen v boji proti škůdcům a nemocem, ale i v péči o zdraví rostlin. Spolupracujeme také s odborníky z oblasti lesnictví a úpravy krajiny a v oblasti péče o lesy, zalesněné plochy a území s různým porostem. Zahrádkářům prodáváme různé druhy červů prospěšných v boji proti zahradním škůdcům.

Hubení škůdců

Růst světové populace, narůstající urbanizace, vyšší příjmy domácností a intenzivnější výroba potravin – tyto celosvětové problémy vytvářejí atraktivní prostředí pro škůdce po celém světě, což má za následek stále větší problémy s hygienou, ztráty na úrodě, škody na budovách a přenos nemocí.

Společnost BASF nabízí řešení i těchto problémů. Tato řešení sahají od nápravy škod způsobených hlodavci na polních plodinách až po udržování čistoty a ochrany domovů, stravovacích zařízení a obchodních provozů před škůdci. Naše sekce Boje proti škůdcům ve městech a na venkově bojuje proti současným problémům se škůdci pomocí inovativních, vysoce účinných a udržitelných řešení pro odborníky v oblasti hubení škůdců, zemědělce a správce skladových prostor.

Veřejné zdraví

Onemocnění způsobená přenašeči parazitů denně nepříznivě ovlivňují životy milionů lidí. Kromě individuálních tragédií si tato onemocnění vyžadují obrovské sociální a ekonomické náklady směřující do postižených oblastí a omezují jejich růst a rozvoj. Světová zdravotnická organizace (WHO) uvádí, že nejúčinnějším opatřením k zabránění přenosu onemocnění přenášených hmyzem je i nadále regulace jejich přenašečů. Odvětví společnosti BASF Veřejné zdraví je součástí divize Zemědělská řešení a těží z inovativní síly rozsáhlého výzkumně-vývojového řetězce i ze světových odborných znalostí v oblasti insekticidů. Spolupracujeme s místními i světovými partnery na zmírňování těchto ničivých onemocnění a dbáme na to, aby postižené komunity nebyly samy ve svém úsilí o zlepšení kvality života.

Výživa zvířat

Společnost BASF je předním a inovativním dodavatelem přísad do krmiv pro výživu hospodářských a domácích zvířat. Naše výrobky pomáhají zemědělcům chovat vitální zvířata, efektivněji využívat krmivo a dosahovat špičkových výsledků.

Všeobecné podmínky prodeje