Technologie voor precisielandbouw

Landbouw is vandaag complexer dan ooit tevoren. De onvoorspelbaarheid van het weer, het beheersen van plagen en onkruid, de ontwikkeling van de marktprijs, schaarste van natuurlijke hulpbronnen, en dit alles in een wereld met binnenkort negen miljard mensen. Deze uitdagingen vereisen de voortdurende inzet van BASF om innovatieve oplossingen voor landbouwers te ontwikkelen, en hen zo te helpen aan de groeiende vraag naar voedsel te voldoen.

Als toonaangevend bedrijf in de sector, met een breed portfolio aan fungiciden, insecticiden, herbiciden en zaadbehandelingen, helpt BASF landbouwers op een duurzame manier de oogstopbrengsten en de kwaliteit van hun gewassen te verbeteren. We koesteren een cultuur van innovatie die gericht is op de behoeften van de klant. Zo willen we er met onze technologieën voor zorgen dat gewassen gezonder, sterker en beter bestand worden tegen stressfactoren als hitte of droogte.

BASF heeft ook een gamma slimme bestrijdingsmiddelen tegen ongedierte in stedelijke en landelijke gebieden. Van middelen die gebouwen beschermen tegen termieten tot muggennetten die de verspreiding van ziekten door insecten op effectieve wijze afremmen: met onze producten helpen we onze klanten hun huis, eetgelegenheid en bedrijf schoon en ongediertevrij te houden.

Plant biotechnology research in the greenhouse, Research Triangle Park, North America / Pflanzenbiotechnologische Forschung im Gewächshaus, Research Triangle Park, Nordamerika

Biotechnologie voor een duurzame groei van de landbouw

Plantenbiotechnologie is een moderne techniek voor het kweken van zaden. De activiteiten van BASF op dit gebied zijn ondergebracht in BASF Plant Science. Hun missie is om landbouwers aan de groeiende behoefte aan hogere productiviteit en betere voeding te helpen voldoen. Zo'n 800 medewerkers zijn gevestigd in de belangrijkste biotech hotspots, en maken deel uit van een mondiaal wetenschappelijk netwerk met vele academische partners. De O&O-activiteiten van BASF Plant Science zijn gericht op de ontwikkeling van planteigenschappen die oogstopbrengsten kunnen verhogen en beschermen. Dit doel steunt op drie sterke pijlers. De eerste pijler zijn eigenschappen die de oogstopbrengsten rechtstreeks verhogen en de stresstolerantie van gewassen versterken. De tweede pijler bestaat uit eigenschappen die de herbicidetolerantie van gewassen verhogen, en de derde pijler zijn eigenschappen die gewassen beter wapenen tegen schimmelziekten.

Functional Crop Care

Met haar nieuwe afdeling Functional Crop Care verbreedt BASF de betekenis van het begrip gewasbescherming. We helpen telers in de toekomst succesvol te zijn door middel van chemische en biologische innovaties op drie focusgebieden: Bodembeheer, Zaadoplossingen en Plantengezondheid.

We focussen op oplossingen om efficiënt om te gaan met schaarse hulpbronnen als water, voedingsstoffen en landbouwgrond. Zo maken we het voor landbouwers mogelijk om op duurzame wijze de opbrengst van hun oogst te vergroten. Met Zaadoplossingen brengen we geavanceerde chemische en biologische zaadbehandelingen samen met inoculanten, polymeren en kleurstoffen om zaden gezonder en gewassen vanaf het kiemen sterker te maken. Bovendien bieden we met onze biologische bestrijdings- en bladbeschermingsproducten meer dan traditionele plaagbestrijding aan.

Graszoden, sierplanten en landschapsarchitectuur

De expertise van BASF op het vlak van plantgezondheid en plantbescherming gaat veel verder dan alleen landbouw. We voorzien in de behoeften van greenkeepers en beheerders van golfbanen, maar ook professionele beheerders van sport- en recreatievelden die intensief gebruikte grasvelden stevig en gezond moeten zien te houden. We helpen commerciële kwekerijen en serretelers in hun strijd tegen insecten, ongedierte en ziekten zodat planten gezond blijven. En we werken samen met bosbeheerders en landschapsbouwers om voor bossen, boomrijke gebieden en andere groene omgevingen te zorgen. Voor de hobbytuinders hebben we een breed assortiment aan nuttige nematoden om onkruid, ongedierte of plantenziekten in de tuin te bestrijden.

Ongediertebestrijding

Een groeiende wereldbevolking, toenemende verstedelijking, hogere gemiddelde inkomens en geïntensiveerde voedselproductie: deze mondiale uitdagingen vormen een aantrekkelijke voedingsbodem voor ongedierte overal ter wereld. Dit leidt tot groeiende problemen op het vlak van volksgezondheid, verliezen voor en na de oogst, schade aan gebouwen en overdracht van ziekten.

BASF biedt oplossingen om deze problemen aan te pakken, van het bestrijden van door knaagdieren veroorzaakte schade aan gewassen tot het schoon en ongediertevrij houden van huizen, eetgelegenheden en bedrijven. Dankzij onze innovatieve, duurzame en uiterst effectieve oplossingen kunnen professionele ongediertebestrijders, landbouwers en magazijnbeheerders ongedierte bestrijden in stedelijke en landelijke gebieden.

Volksgezondheid

Miljoenen mensen worden dagelijks geconfronteerd met de gevolgen van ziekten die door insecten worden overgedragen. Behalve alle persoonlijk tragedies die deze ziekten veroorzaken, gaan ze ook gepaard met enorme maatschappelijke en economische kosten voor de getroffen gebieden, en tragere groei en ontwikkeling. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie blijft de bestrijding van vectoren (insecten die de ziekten overdragen) de meest effectieve maatregel om ziekteoverdracht via insecten te voorkomen. De activiteiten van BASF op het gebied van volksgezondheid zijn een onderdeel van de divisie Agricultural Solutions. Zo kan optimaal gebruik worden gemaakt van haar innovatieve onderzoek- en ontwikkelingskracht en wereldwijde expertise op het vlak van insecticiden. In samenwerking met lokale en internationale partners proberen we deze verwoestende ziekten terug te dringen en geven we gemeenschappen de kans hun levenskwaliteit te verbeteren.

Diervoeding

BASF is een leidende, innovatieve leverancier van voederadditieven voor vee- en huisdiervoeding. Onze producten helpen landbouwers om levenskrachtige dieren groot te brengen, voer efficiënter te gebruiken en sterke prestaties te leveren.

Algemene verkoopvoorwaarden